LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Ivdellag

Kraštas/respublika: Sverdlovsko

Valstybė: RSFSR