LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Lagerių grupė: Tomlag

Kraštas/respublika: Tomsko

Valstybė: RSFSR