LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
51 Juozas Bubnys 1927 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
52 Vladas Budginas 1901 Kretingos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
53 Pranciškus Budra 1930 Prienų suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
54 Pranas Budrys 1920 Kretingos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
55 Janina Bukauskaitė 1931 suėmimas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas
56 Juozas Bukauskas 1927 Skuodo suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
57 Petras Bukauskas 1923 Skuodo suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
58 Vytautas Buračiauskas 1929 suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
59 Jonas Burlinskas 1905 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
60 Justinas Butanavičius 1927 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
61 Augustinas Butkus 1919 Šakių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
62 Bronius Butrimas 1923 Ignalinos suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
63 Adolfas Čaplikas 1923 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
64 Leonas Čaplikas 1928 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
65 Antanas Čekanauskas 1921 Anykščių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
66 Gracijus Černiauskas 1928 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
67 Albinas Vincas Čibirka 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
68 Jonas Čiras 1924 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
69 Zenonas Cirtautas 1919 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
70 Bronius Damulevičius 1920 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
71 Alfonsas Danielius 1918 Šiaulių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
72 Vladas Dapkūnas 1920 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
73 Bronius Dapkus 1927 Raseinių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
74 Vladas Dapšys 1929 Kupiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
75 Antanas Daugnora 1921 Raseinių suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
76 Feliksas Davidonis 1923 Jonavos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
77 Kazys Degutis 1907 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
78 Vincas Deksnys 1912 Kupiškio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
79 Julius Deveikis 1913 Švenčionių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
80 Stasė Didžpetrytė suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
81 Bronė Diksaitė 1924 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
82 Leonas Dimbelis suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
83 Adomas Dotas 1921 Klaipėdos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
84 Antanas Drazdauskas 1922 Lazdijų suėmimas 1940 Lietuva žuvo kaip partizanas
85 Zigmas Drunga 1904 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
86 Steponas Druseika 1924 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
87 Antanas Dulskis 1912 Šakių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
88 Juozas Dumbliauskas 1911 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
89 Aleksas Erstikis 1913 Šiaulių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
90 Kazimieras Gailiūnas 1917 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
91 Vaclovas Gailiūnas 1920 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
92 Elena Gainaitė 1924 Varėnos tremtis 1945 Irkutsko sr. žuvo kaip partizanas
93 Mykolas Gasiūnas 1917 suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
94 Aleksas Gasparaitis Joniškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
95 Vytautas Gavelis 1929 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
96 Vitalius Gavėnas 1922 Kauno suėmimas 1941 Lietuva žuvo kaip partizanas
97 Alfonsas Gerbatausakas 1908 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
98 Jonas Giedrys 1900 Vilniaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
99 Leokadija Gimbutaitė 1926 Skuodo suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
100 Juozas Ginkus 1922 Prienų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas