LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
101 Haris Janis Abelė 1921 Kauno suėmimas 1948 Latvija 1957-08-21
102 Basia Abelevič 1903 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
103 Frida Abelevič 1900 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1954-12-30 grįžo
104 Lida Abelevič 1923 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-05-29 grįžo
105 Arijas Abelevičius 1935 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-17 negrįžo
106 Efroimas Abelevičius 1888 Vilkaviškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
107 Gedalis Abelevičius 1892 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
108 Iseris Abelevičius 1925 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-03-17 negrįžo
109 Josifas Abelevičius 1926 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1954-12-30 grįžo
110 Mina Abeliovienė 1901 represuotas 1941
111 Petras Abeliūnas 1905 Tauragės suėmimas 1945 Archangelsko sr.
112 Magdalena Abelkienė 1889 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-24 grįžo
113 Stasė Abelkienė 1917 Telšių tremtis 1948 Buriatija 1957-04-16 grįžo
114 Anicetas Abelkis 1927 Mažeikių suėmimas 1949 Kemerovo sr. 1960-06-15
115 Justinas Abelkis 1928 Mažeikių suėmimas 1949 Lietuva 1950-12-30
116 Kazys Abelkis 1916 Telšių tremtis 1948 Buriatija 1957-04-16 grįžo
117 Liudas Abelkis 1889 Mažeikių suėmimas 1945 Karelija mirė lageryje
118 Liudvikas Abelkis 1930 Mažeikių suėmimas 1949 Lietuva 1949-12-31
119 Petras Abelkis 1925 Mažeikių suėmimas 1949 Archangelsko sr. 1953-04-22 grįžo
120 Petras Abelkis 1933 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-24 grįžo
121 Stanislovas Abelkis 1928 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-24 grįžo
122 Vincas Abelkis 1931 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-12-24 grįžo
123 Vitalis Abelkis 1919 Plungės suėmimas 1948 Komija 1956-09-19 grįžo
124 Stasė Abelkytė 1927 Mažeikių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
125 Taiba Abelovič 1903 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-06-26 grįžo
126 Isakas Abelovičius 1938 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-11-10
127 Samuilas Abelovičius 1903 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-06-26 negrįžo
128 Solomonas Abelovičius 1934 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-11-10 negrįžo
129 Izraelis Abelskis 1918 Šiaulių suėmimas 1946 Komija 1954-11-23 negrįžo
130 Aleksandras Abišala 1923 Kauno suėmimas 1944 Komija 1954-09-04 grįžo
131 Vaclovas Abišala 1921 Kauno suėmimas 1944 Komija 1956-05-29
132 Antanas Ablačinskas 1897 Plungės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
133 Ferdinandas Ablėnas 1937 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-16 grįžo
134 Petras Ablėnas 1895 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-18 grįžo
135 Vladas Ablėnas 1906 Vilniaus suėmimas 1944 Maskvos sr. 1946-02-06
136 Emilija Ablėnienė 1903 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-18 grįžo
137 Algirdas Ablingis 1925 suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
138 Antanas Ablingis 1879 Plungės suėmimas Karelija
139 Bronius Ablingis 1918 suėmimas 1945 Komija 1954
140 Juozas Ablingis 1908 Plungės suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. grįžo
141 Antanas Ablingskas 1919 suėmimas Saratovo sr. mirė tremiant
142 Albertas Abolevičius 1918 Švenčionių suėmimas 1940 Baltarusija 1941-11-10
143 Petras Aborkus 1915 suėmimas 1941 Komija mirė lageryje
144 Natalija Aborovič 1908 Vilniaus suėmimas 1945 Lietuva 1945-08-02
145 Marytė Aborovičiūtė 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-15
146 Adelė Abraitienė 1897 Marijampolės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-10-29 grįžo
147 Elena Abraitienė 1908 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-03-08 grįžo
148 Stanislava Abraitienė 1912 Šakių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-03-30 grįžo
149 Uršulė Abraitienė 1897 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-13
150 Vlada Sofija Abraitienė 1911 Kauno represuotas 1941