LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205851 Viktoras Vilkelis 1927 Širvintų suėmimas 1945 Komija 1964-01-25 negrįžo
205852 Marija Vilkojc 1909 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205853 Bronislava Vilkojc 1935 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205854 Veronika Vilkojc 1933 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205855 Adamas Vilkojcas-Vilkovičius 1896 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205856 Antonijus Vilkojcas-Vilkovičius 1907 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205857 Bronislavas Vilkojcas-Vilkovičius 1927 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205858 Romanas Vilkojcas-Vilkovičius 1928 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205859 Ana Vilkojc-Vilkovič 1900 Švenčionių tremtis 1940 Kazachija negrįžo
205860 Petras Vilneris 1894 Vilniaus suėmimas 1944 Archangelsko sr. negrįžo
205861 Algimantas Vilutis 1934 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-15 negrįžo
205862 Danutė Vilutytė 1932 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-15 negrįžo
205863 Nijolė Vilutytė 1935 Trakų tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-10-15 negrįžo
205864 Alina Vimbaraitė 1925 Kauno tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
205865 Stasys Vinciūnas 1936 Ignalinos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205866 Teofilis Vinciūnas 1924 Ignalinos suėmimas 1949 Kazachija 1957-12-17 negrįžo
205867 Zofija Vinclov 1898 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
205868 Antonas Vinclovas 1927 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
205869 Jurgis Vinevičius 1934 Jurbarko tremtis 1945 Komija 1958-03-24 negrįžo
205870 Juzė Vingrienė 1889 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-05 negrįžo
205871 Stasys Vingrys 1889 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-05 negrįžo
205872 Marija Vinikaitė 1930 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-12-30 negrįžo
205873 Valentina Vinikaitė 1932 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-07 negrįžo
205874 Danguolė Vinikaitė 1934 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-07 negrįžo
205875 Stanislovas Jonas Vinikas-Vinikaitis 1895 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1955-09-27 negrįžo
205876 Marija Vinkevičienė 1893 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1959-04-07 negrįžo
205877 Adolfas Vinkevičius 1941 Varėnos tremtis 1947 Tiumenės sr. negrįžo
205878 Juozas Vinkevičius 1895 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-12 negrįžo
205879 Anelė Vinskienė 1916 Prienų tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1958-03-17 negrįžo
205880 Juzefa Vipartaitė 1922 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-19 negrįžo
205881 Danutė Vipartaitė 1944 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-03-19 negrįžo
205882 Vidmantas Petras Virbalas 1937 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-23 negrįžo
205883 Augustina Virbalienė 1904 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-23 negrįžo
205884 Bonaventūras Virbickas 1928 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-03-18 negrįžo
205885 Mindaugas Virbickas 1932 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1959-03-18 negrįžo
205886 Vaclovas Virganavičius 1932 Trakų tremtis 1952 Tomsko sr. 1958-06-30 negrįžo
205887 Stepas Virkutis 1900 Akmenės suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
205888 Juozas Viršilas 1905 Skuodo suėmimas 1945 Leningrado sr. 1958-06-25 negrįžo
205889 Sergejus Viršilovičius 1915 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-09-10 negrįžo
205890 Juozas Viršutis 1932 Prienų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205891 Petras Viržintas 1904 Plungės suėmimas 1947 Komija 1960-01-07 negrįžo
205892 Jonas Viščius 1878 Panevėžio suėmimas 1945 Komija negrįžo
205893 Richardas Viska 1908 suėmimas 1947 Lietuva negrįžo
205894 Valerija Vismantaitė 1946 Šilalės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-08-18 negrįžo
205895 Ona Vismantaitė 1945 Šilalės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-08-18 negrįžo
205896 Stasys Vismantas 1899 Šilutės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-10-12 negrįžo
205897 Adelė Višniauskaitė 1927 Prienų tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-25 negrįžo
205898 Kazimieras Visockis 1901 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-10-23 negrįžo
205899 Jadvyga Vištartienė 1915 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1957-12-06 negrįžo
205900 Vincas Vitėnas 1920 Ignalinos suėmimas 1944 Baltarusija negrįžo