LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205851 Karolina Rudgalvienė 1909 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
205852 Pranas Rudgalvis 1910 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-27
205853 Antanas Rudokas 1933 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-27
205854 Ignas Rudys 1916 Kretingos tremtis 1953 Tomsko sr. 1958-03-31 grįžo
205855 Steponas Rudys 1912 Kretingos tremtis 1953 Tomsko sr. 1958-03-29 grįžo
205856 Jonas Rudzevičius 1905 Vilkaviškio suėmimas 1953 Irkutsko sr. mirė lageryje
205857 Julija Rudzevičiūtė 1910 Vilkaviškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-03
205858 Aleksandras Rudžianskas 1900 Kauno suėmimas 1953 Komija 1956-08-08 grįžo
205859 Kazimieras Rukas 1896 Kelmės suėmimas 1953 Kursko sr. 1956-07-24 grįžo
205860 Stasys Rukas 1934 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. grįžo
205861 Zenonas Rukas 1933 Tauragės suėmimas 1953 Kazachija 1968-02-06
205862 Juozas Rulys 1907 Radviliškio suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
205863 Viktorija Rumbauskienė 1904 Šiaulių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-06-18
205864 Jonas Ruseckas 1927 Prienų suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1954-09-15
205865 Juozas Rutkauskas 1920 Prienų suėmimas 1953 Magadano sr. 1956-05-11
205866 Adelė Rutkauskienė 1924 Prienų suėmimas 1953 Komija 1955-01-14 grįžo
205867 Edvardas Rutkus 1930 Telšių suėmimas 1953 Kaliningrado sr.
205868 Petras Sabaliauskas 1900 Vilkaviškio suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-11-04
205869 Stasys Šablauskas 1902 Raseinių suėmimas 1953 Komija 1954-07-09 grįžo
205870 Juozas Sajauskas 1908 Marijampolės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-11-27
205871 Domininkas Sakalauskas 1908 Šiaulių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-26
205872 Jonas Sakalauskas 1919 Kauno suėmimas 1953 Komija 1956-05-24
205873 Stanislava Šakalytė 1932 Anykščių suėmimas 1953 Lietuva
205874 Bronius Šakela 1905 suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-13
205875 Domas Šakinis 1933 suėmimas 1953 Maskvos sr. mirė kalėjime
205876 Stasys Šalkauskas 1908 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-05-05
205877 Martynas Šaltis 1923 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-05
205878 Jonas Samalavičius 1928 Lazdijų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-11-13 grįžo
205879 Antanas Samuolis 1903 Rokiškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-03
205880 Albertas Šarka 1927 Ignalinos suėmimas 1953 Kazachija
205881 Jadvyga Šarkutė 1933 Raseinių suėmimas 1953 Kemerovo sr. 1957-12-10
205882 Alfonsas Šatas 1908 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956-07-04 grįžo
205883 Jonas Šatrauskas 1924 Kupiškio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-08-07 grįžo
205884 Jonas Sauliūnas 1928 Ukmergės suėmimas 1953
205885 Liucija Šaulytė 1929 Šilutės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-07-19 grįžo
205886 Elžbieta Savanevič 1915 Vilniaus suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-09-03 grįžo
205887 Bronius Savickas 1926 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-21
205888 Bronius Savickas 1909 Radviliškio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1957-01-12
205889 Jonas Savickas 1914 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-03-31 grįžo
205890 Vaclovas Savickas 1922 Ukmergės suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-06
205891 Kazys Ščerbinskas 1899 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1954-06-04
205892 Pranciškus Ščerbinskas 1890 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-25
205893 Vytautas Edvardas Ščerbinskas 1930 Panevėžio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1956-08-21 grįžo
205894 Jadvyga Seiliūtė 1921 Varėnos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-03 grįžo
205895 Zigmantas Šekštelė 1927 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-22 grįžo
205896 Juozas Senikas 1901 Prienų suėmimas 1953 Kursko sr. 1955-09-24
205897 Ramutė Serdzikauskaitė 1929 Ukmergės suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-30
205898 Kazys Serdzikauskas 1907 Ukmergės suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-30
205899 Antanas Šeštakauskas 1932 suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
205900 Aldona Šidagienė 1921 Širvintų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-17 grįžo