LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Petras Žvirblis 1938 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205902 Piotras Žvirblis 1904 suėmimas Ukraina
205903 Povilas Žvirblis 1945 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205904 Povilas Žvirblis 1906 Skuodo suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
205905 Pranas Žvirblis 1905 Vilniaus suėmimas 1948 Sverdlovsko sr. 1960-09-12
205906 Simonas Žvirblis 1914 Anykščių suėmimas 1950 Magadano sr. 1956-01-18 grįžo
205907 Stanislovas Žvirblis 1918 Panevėžio suėmimas 1944 Komija 1955 grįžo
205908 Stanislovas Žvirblis 1920 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-27 grįžo
205909 Stanislovas Žvirblis 1916 Radviliškio suėmimas 1945 Tomsko sr. 1957-11-29
205910 Stasys Žvirblis 1907 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva 1946-09-10
205911 Stasys Žvirblis 1896 Prienų suėmimas 1945 Komija 1952-08-08
205912 Stasys Žvirblis 1918 Anykščių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205913 Vaclavas Žvirblis 1911 Vilniaus suėmimas 1945 Saratovo sr.
205914 Vaclovas Žvirblis 1911 Kauno suėmimas 1946 Permės sr. grįžo
205915 Vaclovas Žvirblis 1923 Širvintų suėmimas 1944 Lietuva grįžo
205916 Vaclovas Žvirblis 1935 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205917 Vincas Žvirblis 1875 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205918 Vitalijus Žvirblis 1947 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29
205919 Vladas Žvirblis 1931 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205920 Vytautas Žvirblis 1916 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1955-02-18
205921 Vytautas Žvirblis 1929 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205922 Vytautas Žvirblis 1918 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kalinino sr. 1946-03-
205923 Vytautas Žvirblis 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
205924 Vytautas Antanas Žvirblis 1930 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205925 Kazys Žvirblys 1902 Lazdijų suėmimas 1944 Komija 1956-03-20 grįžo
205926 Adelė Žvirblytė 1929 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
205927 Aldona Viktorija Žvirblytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205928 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
205929 Birutė Žvirblytė 1943 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205930 Elena Žvirblytė 1930 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-24 grįžo
205931 Eugenija Danutė Žvirblytė 1932 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
205932 Filomena Žvirblytė 1927 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205933 Filomena Žvirblytė 1935 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-08 grįžo
205934 Janina Žvirblytė 1920 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva 1948-06
205935 Liuda Žvirblytė 1904 Tauragės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. grįžo
205936 Ona Žvirblytė 1936 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205937 Ona Žvirblytė 1931 Prienų suėmimas 1951 Kazachija grįžo
205938 Reda Žvirblytė 1947 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
205939 Romalda Žvirblytė 1944 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
205940 Stasė Žvirblytė 1941 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
205941 Stefanija Žvirblytė 1922 Širvintų suėmimas 1945 Komija grįžo
205942 Valerija Žvirblytė 1913 Utenos tremtis 1945
205943 Valerija Žvirblytė 1934 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-01 grįžo
205944 Stasė Žvirgždaitė 1932 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205945 Joramas Marcelis Žvirgždas 1935 Šiaulių suėmimas 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-09
205946 Vytautas Žvirgždas 1929 nužudytas 1950 Lietuva sušaudytas
205947 Andrius Žvirgždėnas Kauno suėmimas 1940 Baltarusija grįžo
205948 Emilija Žvirgždienė 1903 Joniškio tremtis 1941 Komija nukankintas Rainiuose
205949 Julija Žvirgždienė 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205950 Domas Žvirgždys 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo