LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Mikalojus Vainorauskas 1893 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr.
205902 Elžbieta Vainorauskienė 1884 Zarasų suėmimas 1941 Kemerovo sr. mirė lageryje
205903 Juozas Vainys 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-03-29
205904 Balys Vaira 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205905 Edvardas Vaišnoras 1906 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-04-26 grįžo
205906 Kazys Vaitieka 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205907 Helena Vaitkevič 1910 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
205908 Anelė Vaitkevičienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
205909 Janina Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205910 Katerina Vaitkevičienė 1877 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205911 Ona Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205912 Emilija Vaitkevičienė 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-02-25 grįžo
205913 Henrikas Vaitkevičius 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205914 Jonas Vaitkevičius 1899 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205915 Jonas Vaitkevičius 1894 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205916 Kazys Vaitkevičius 1938 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205917 Kazys Vaitkevičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205918 Leonas Vaitkevičius 1903 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
205919 Napoleonas Vaitkevičius 1948 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205920 Vladas Vaitkevičius 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205921 Vytautas Vaitkevičius 1930 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-06-25 grįžo
205922 Elena Vaitkevičiūtė 1944 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205923 Janė Vaitkevičiūtė 1937 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
205924 Regina Vaitkevičiūtė 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
205925 Angelė Vaitkūnaitė 1946 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205926 Antanas Vaitkūnas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 negrįžo
205927 Augustas Vaitkūnas 1908 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205928 Jonas Vaitkūnas 1905 Zarasų suėmimas 1947 Lietuva
205929 Stasys Vaitkūnas 1906 Zarasų suėmimas 1947 Komija
205930 Elzbieta Vaitkūnienė 1880 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205931 Liucija Vaitkūnienė 1924 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
205932 Antanas Vaitonis Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205933 Boleslovas Vaitonis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-04-21
205934 Jeronimas Vaitonis 1904 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-03-06 grįžo
205935 Jonas Vaitonis 1919 Zarasų suėmimas 1946 Komija 1955-11-30
205936 Petras Vaitonis 1903 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. mirė lageryje
205937 Aldona Vaitonytė 1928 Zarasų suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1956-04-26 grįžo
205938 Antanas Vaivada 1883 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205939 Bronius Vaivada 1923 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205940 Petras Vaivada 1948 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205941 Grasilda Vaivadienė 1887 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205942 Ona Vaivadienė 1926 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
205943 Modesta Valainienė Zarasų tremtis 1941
205944 Antanas Valainis 1901 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. negrįžo
205945 Antanas Valainis Zarasų tremtis 1941
205946 Balys Valainis Zarasų tremtis 1941
205947 Edmundas Valainis 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-14 grįžo
205948 Jonas Valainis 1927 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205949 Tomas Valainis 1885 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205950 Vytautas Valainis Zarasų tremtis 1941