LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Stanislovas Žvirblis 1920 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-07-27 grįžo
205902 Stanislovas Žvirblis 1916 Radviliškio suėmimas 1945 Tomsko sr. 1957-11-29
205903 Stasys Žvirblis 1907 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva 1946-09-10
205904 Stasys Žvirblis 1896 Prienų suėmimas 1945 Komija 1952-08-08
205905 Stasys Žvirblis 1918 Anykščių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
205906 Vaclavas Žvirblis 1911 Vilniaus suėmimas 1945 Saratovo sr.
205907 Vaclovas Žvirblis 1911 Kauno suėmimas 1946 Permės sr. grįžo
205908 Vaclovas Žvirblis 1923 Širvintų suėmimas 1944 Lietuva grįžo
205909 Vaclovas Žvirblis 1935 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205910 Vincas Žvirblis 1875 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205911 Vitalijus Žvirblis 1947 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29
205912 Vladas Žvirblis 1931 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205913 Vytautas Žvirblis 1916 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1955-02-18
205914 Vytautas Žvirblis 1929 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205915 Vytautas Žvirblis 1918 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kalinino sr. 1946-03-
205916 Vytautas Žvirblis 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
205917 Vytautas Antanas Žvirblis 1930 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205918 Kazys Žvirblys 1902 Lazdijų suėmimas 1944 Komija 1956-03-20 grįžo
205919 Aldona Viktorija Žvirblytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
205920 Aušra Benedikta Žvirblytė 1944 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 negrįžo
205921 Birutė Žvirblytė 1943 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205922 Filomena Žvirblytė 1927 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205923 Janina Žvirblytė 1920 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva 1948-06
205924 Liuda Žvirblytė 1904 Tauragės suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. grįžo
205925 Romalda Žvirblytė 1944 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
205926 Stefanija Žvirblytė 1922 Širvintų suėmimas 1945 Komija grįžo
205927 Valerija Žvirblytė 1913 Utenos tremtis 1945
205928 Stasė Žvirblytė 1941 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
205929 Ona Žvirblytė 1936 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205930 Ona Žvirblytė 1931 Prienų suėmimas 1951 Kazachija grįžo
205931 Eugenija Danutė Žvirblytė 1932 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
205932 Elena Žvirblytė 1930 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-06-24 grįžo
205933 Reda Žvirblytė 1947 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo
205934 Filomena Žvirblytė 1935 Kaišiadorių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-08 grįžo
205935 Adelė Žvirblytė 1929 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
205936 Valerija Žvirblytė 1934 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955-01 grįžo
205937 Stasė Žvirgždaitė 1932 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205938 Joramas Marcelis Žvirgždas 1935 Šiaulių suėmimas 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-09
205939 Vytautas Žvirgždas 1929 nužudytas 1950 Lietuva sušaudytas
205940 Andrius Žvirgždėnas Kauno suėmimas 1940 Baltarusija grįžo
205941 Julija Žvirgždienė 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205942 Emilija Žvirgždienė 1903 Joniškio tremtis 1941 Komija nukankintas Rainiuose
205943 Domas Žvirgždys 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205944 Petras Žvirgždys 1924 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
205945 Pranas Žvirgždys 1898 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija 1956-06-26 grįžo
205946 Elena Žvirin 1900 Vilniaus suėmimas 1944 Archangelsko sr. 1952-08-24
205947 Juzefas Žvirinas 1912 suėmimas Ukraina
205948 Piotras Žvirinas 1905 suėmimas Maskvos sr.
205949 Viktoras Žvirinas 1893 suėmimas Ukraina
205950 Viktoras Žvirinas 1886 suėmimas 1949 Latvija 1956-07-16 grįžo