LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
205901 Vincas Šipšinskas 1911 Alytaus suėmimas 1953 Komija 1956-06-14
205902 Boleslovas Sirutis 1929 Utenos suėmimas 1953 Omsko sr. grįžo
205903 Vincas Sirutis 1900 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-05
205904 Stasys Šiukšta 1903 Pakruojo suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-30
205905 Bronė Šiupšinskaitė 1932 Prienų suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. 1956-07-06
205906 Petronėlė Siurblytė 1924 Telšių suėmimas 1953 Kirovo sr. grįžo
205907 Vladas Šiurka 1907 Radviliškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-02-28
205908 Ona Skadaitė-Gindrėnienė 1928 Anykščių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-01-15 grįžo
205909 Povilas Skalevičius 1933 Klaipėdos suėmimas 1953 Komija 1955-04-07 grįžo
205910 Vytautas Skarinka 1932 Prienų suėmimas 1953 1954-11-03 grįžo
205911 Stasys Skinulis 1916 Kėdainių suėmimas 1953 Irkutsko sr.
205912 Benediktas Skiotis 1908 Kauno suėmimas 1953 Komija 1956-07-10 grįžo
205913 Justinas Skirbutas 1925 Klaipėdos suėmimas 1953 Kuibyševo sr. grįžo
205914 Jonas Skirius 1917 Akmenės suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-09-06 grįžo
205915 Kleopas Skrickis 1894 Jurbarko suėmimas 1953 Mordovija 1956-07-06 grįžo
205916 Ona Skrickytė 1931 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva 1953-07-13
205917 Leonas Skurdauskas 1897 Kretingos suėmimas 1953 Lietuva 1953-12-26
205918 Kleopas Skyrius 1924 Tauragės suėmimas 1953 Irdmurtija
205919 Alfonsas Šlaitas 1918 Šiaulių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-04-19
205920 Juozas Šlajus 1931 Šilutės suėmimas 1953 Leningrado sr. 1956-05-16
205921 Justinas Šlajus 1935 Šilutės suėmimas 1953 Permės sr. mirė lageryje
205922 Antanas Šlapšys 1907 Anykščių suėmimas 1953 Komija 1955-05-30 grįžo
205923 Jonas Slavickas 1900 Prienų suėmimas 1953 Lietuva mirė kalėjime
205924 Kostas Slavinskas 1901 Raseinių suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1955-01-10 grįžo
205925 Apolinaras Šleinius 1900 Kretingos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-10-16
205926 Bronislavas Šliachtovičius 1896 Vilniaus suėmimas 1953 Irkutsko sr. 1955-07-29
205927 Juozapas Šliažas 1935 Raseinių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-22
205928 Ignas Šlimas 1922 Plungės suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-30
205929 Pranas Šliogeris 1928 Radviliškio suėmimas 1953 Ukraina 1956-07-10 grįžo
205930 Albinas Alfonsas Slušnys 1926 Klaipėdos suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1955-03-15
205931 Jonas Šlušnys 1912 Kretingos suėmimas 1953 Komija 1954-10-27 grįžo
205932 Leonas Smalinskas 1932 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956-08-04 grįžo
205933 Viktoras Šmigelskis 1928 Kėdainių suėmimas 1953 Kazachija 1956-07-20 grįžo
205934 Stanislava Smilginaitė 1930 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-07-18
205935 Elena Šmitienė 1914 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-28 grįžo
205936 Pranas Šniepis 1908 Šilalės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-04 grįžo
205937 Antanas Šnioka 1912 Kauno suėmimas 1953 Komija 1956-08-06 grįžo
205938 Viktoras Šniuolis 1925 suėmimas 1953 Permės sr. grįžo
205939 Juozas Šoblinskas 1925 Mažeikių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-07
205940 Ipolitas Šokelis 1923 Biržų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1955-04-16 grįžo
205941 Ona Šokelytė 1927 Biržų suėmimas 1953 Leningrado sr. 1955-04-11 grįžo
205942 Stefanija Šokelytė 1921 Biržų suėmimas 1953 Leningrado sr.
205943 Eva Songin-Pietrovska 1916 Šalčininkų suėmimas 1953 Krasnojarsko kr. grįžo
205944 Vladislovas Sosnovskis 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-11-19
205945 Aleksandras Špakauskas 1886 tremtis 1953 Irkutsko sr. 1956-10-08
205946 Alfonsas Španceris 1919 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-02
205947 Juozas Sperskis 1887 Panevėžio tremtis 1953 Tomsko sr. mirė tremtyje
205948 Aloyzas Špukas 1930 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-10 grįžo
205949 Janina Stačiokaitė 1934 Marijampolės suėmimas 1953 Mordovija 1956-06-16 grįžo
205950 Algirdas Stalnionis 1932 Molėtų suėmimas 1953 Chabarovsko kr. 1956-05-14