LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Leiba Levas Vulfovičius 1877 Jonavos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. 1956-04-05 negrįžo
205952 Izidorius Vygantas 1927 Klaipėdos suėmimas 1949 Kazachija 1957-11-03 negrįžo
205953 Olga Vyšniauskaitė 1937 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-05 negrįžo
205954 Anastazija Vyšniauskaitė 1930 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-06-21 negrįžo
205955 Juozas Vyšniauskas 1888 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-01-21 negrįžo
205956 Juozas Vyšniauskas 1947 Lazdijų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-08 negrįžo
205957 Vincas Vyšniauskas 1906 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva negrįžo
205958 Aloyzas Jonas Vyšteinas 1906 Biržų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-04-17 negrįžo
205959 Stasys Yla 1913 Vilkaviškio suėmimas 1941 Lietuva negrįžo
205960 Mikalojus Zabarauskas 1921 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205961 Monika Zaborienė 1888 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-07 negrįžo
205962 Angelina Zabukaitė 1946 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205963 Jurgis Zabukas 1928 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. 1958 negrįžo
205964 Ignas Žadeikis 1887 Kelmės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-04 negrįžo
205965 Vladislovas Zagolskas 1901 Lazdijų suėmimas 1944 Kalinino sr. 1960-03-08 negrįžo
205966 Ona Zagolskienė 1908 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-08 negrįžo
205967 Antanina Zagorskaitė 1929 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-08 negrįžo
205968 Jonas Zagorskas 1875 Varėnos tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-01-15 negrįžo
205969 Juozas Zagorskas 1946 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. negrįžo
205970 Petras Zagorskas 1943 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. negrįžo
205971 Valentinas Zagorskas 1942 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-05-25 negrįžo
205972 Vincas Zagorskas 1920 Varėnos suėmimas 1945 Komija 1956-04-04 negrįžo
205973 Aleksandra Zagorskienė 1901 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-19 negrįžo
205974 Ginas Zagorskis 1943 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205975 Bronius Žagūnis 1926 Panevėžio suėmimas 1945 Komija 1957-06-30 negrįžo
205976 Vytautas Zagurskas 1939 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
205977 Mikas Zajančkauskas 1918 Alytaus suėmimas 1945 Komija 1955-11-20 negrįžo
205978 Marcelė Zakarevičienė 1899 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-01-07 negrįžo
205979 Antanas Zakarevičius 1900 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-01-07 negrįžo
205980 Bronius Zakarevičius 1921 Tauragės suėmimas 1945 Komija 1956-09-08 negrįžo
205981 Algis Zakarka 1938 Rokiškio tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-08 negrįžo
205982 Antanas Zakarka 1922 Panevėžio tremtis 1951 Tomsko sr. negrįžo
205983 Jonas Zakarka 1908 Panevėžio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205984 Albertas Zakas 1942 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-14 negrįžo
205985 Jankelis Zakas 1924 Pasvalio tremtis 1941 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 negrįžo
205986 Jonas Zakas 1939 Pakruojo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-08-28 negrįžo
205987 Algirdas Žakelis 1932 Kretingos tremtis 1948 Tomsko sr. negrįžo
205988 Marijama Zakienė 1888 Ukmergės tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205989 Ona Žakienė 1895 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-31 negrįžo
205990 Juzė Zakrienė 1906 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-08 negrįžo
205991 Gražina Zakrytė 1937 Panevėžio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-10-08 negrįžo
205992 Zaksas Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205993 Zaksas 1910 Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205994 Antanas Zaksas 1916 Jurbarko suėmimas 1945 Komija negrįžo
205995 Jonas Zakšauskas 1888 Panevėžio tremtis 1948 Buriatija 1957-11-19 negrįžo
205996 Zaksienė Šiaulių tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205997 Juozas Žala 1897 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
205998 Gitautas Zalaga 1942 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-20 negrįžo
205999 Albina Zalagaitė 1943 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-20 negrįžo
206000 Danutė Zalagaitė 1937 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-03-20 negrįžo