LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205951 Anastasija Zvinkienė 1895 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-06 grįžo
205952 Barbora Žvinklienė 1903 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205953 Paulina Žvinklienė 1919 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. 1956-09-04 grįžo
205954 Adomas Žvinklys 1942 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205955 Augustinas Žvinklys 1940 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205956 Juozas Žvinklys 1894 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205957 Kazys Žvinklys 1874 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205958 Petras Žvinklys 1932 Kretingos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-17 grįžo
205959 Stepas Žvinklys 1944 Klaipėdos tremtis 1945 Permės sr. grįžo
205960 Aleksandra Žvinklytė 1920 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205961 Ona Žvinklytė 1926 Skuodo tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205962 Albinas Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205963 Algis Žvinys 1937 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
205964 Bronius Žvinys 1932 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205965 Feliksas Žvinys 1898 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205966 Jonas Žvinys 1932 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205967 Jonas Žvinys 1951 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205968 Justinas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-09-22 grįžo
205969 Kazys Žvinys 1884 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205970 Liudas Žvinys 1924 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205971 Petras Žvinys 1891 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205972 Pranas Žvinys 1910 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-18 grįžo
205973 Rapolas Žvinys 1935 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
205974 Stasys Žvinys 1933 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
205975 Aldona Žvinytė 1933 Utenos tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205976 Bronė Žvinytė 1928 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-02-14 grįžo
205977 Aldona Žvinytė 1940 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205978 Paulina Žvinytė 1930 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205979 Janina Žvinytė 1927 Molėtų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-25 grįžo
205980 Janina Žvinytė 1932 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205981 Vita Žvinytė 1929 Molėtų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-12-10 grįžo
205982 Ona Vanda Žvinytė 1935 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-05 grįžo
205983 Adelė Žvinytė 1937 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-24 grįžo
205984 Vaclava Žvinytė 1943 Molėtų tremtis 1951 Tomsko sr. 1954-11-09 grįžo
205985 Alfonsa Žvirblienė 1919 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
205986 Barbora Žvirblienė 1881 Ukmergės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-27 grįžo
205987 Bogumila Žvirblienė 1902 Ukmergės tremtis 1951 Tomsko sr. 1955 grįžo
205988 Danutė Albina Žvirblienė 1928 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-04 grįžo
205989 Elena Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-01-20 grįžo
205990 Jadvyga Žvirblienė 1923 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-29 grįžo
205991 Konstancija Žvirblienė 1907 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr.
205992 Marijona Žvirblienė 1880 Pasvalio tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
205993 Marijona Žvirblienė 1880 Anykščių tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
205994 Marijona Žvirblienė 1896 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-25 grįžo
205995 Ona Žvirblienė 1911 Anykščių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-09-17 grįžo
205996 Ona Žvirblienė 1908 Alytaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-05 grįžo
205997 Ona Žvirblienė 1900 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-12 grįžo
205998 Stasė Žvirblienė 1906 Anykščių tremtis 1951 Tomsko sr.
205999 Uršulė Žvirblienė 1908 Anykščių tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-12-14 grįžo
206000 Veronika Žvirblienė 1908 Utenos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-25 grįžo