LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206051 Balys Žygas 1915 Vilkaviškio suėmimas 1945 Komija
206052 Blažiejus Žygas 1890 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo
206053 Gerutis Žygas 1937 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-04-28 negrįžo
206054 Jonas Žygas 1902 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206055 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206056 Povilas Žygas 1905 Švenčionių suėmimas 1944 Komija 1956-08-07 grįžo
206057 Rimantas Žygas 1943 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
206058 Romualdas Žygas 1931 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
206059 Viktoras Žygas 1918 Švenčionių suėmimas 1945 Komija 1958-05-21 grįžo
206060 Vincas Žygas 1902 Švenčionių suėmimas 1944 Irkutsko sr. 1956-02-02 grįžo
206061 Vytautas Žygas 1917 Švenčionių suėmimas 1946 Kemerovo sr.
206062 Stanislava Žygelienė 1888 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. 1943-11-04 grįžo
206063 Stefanija Žygelienė 1907 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206064 Aleksandras Žygelis 1891 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
206065 Boleslovas Žygelis 1887 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr.
206066 Eimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206067 Kazys Žygelis 1900 Kėdainių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206068 Rimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206069 Danutė Žygelytė 1931 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
206070 Adolfina Žygienė 1892 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206071 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
206072 Ona Žygienė 1905 Vilniaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
206073 Regina Žygienė 1922 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206074 Zofija Žygienė 1889 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
206075 Francišekas Žygis 1910 suėmimas Saratovo sr.
206076 Piotras Žygis 1913 suėmimas Ukraina
206077 Vladislavas Žygis 1903 suėmimas Ukraina
206078 Vacys Zygmanta 1900 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kazachija
206079 Zigmas Zygmanta 1924 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-05-08
206080 Aldona Zygmantaitė 1936 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206081 Birutė Zygmantaitė 1931 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-03-20 grįžo
206082 Alfonsas Zygmantas 1943 Prienų tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
206083 Dominykas Zygmantas 1929 Raseinių suėmimas 1952 Totorija 1953-04-26
206084 Vladas Zygmantas 1915 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
206085 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Lietuva
206086 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Saratovo sr.
206087 Antanas Žygus 1891 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206088 Antanas Žygus 1935 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206089 Kazys Žygus 1932 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206090 Emilija Žygutė 1929 Skuodo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-05-31 grįžo
206091 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-24 grįžo
206092 Janina Žygutienė 1920 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-11-25 grįžo
206093 Veronika Žygutienė 1912 Trakų suėmimas 1947 Lietuva
206094 Edvardas Žygutis 1920 Kaišiadorių suėmimas 1947 Mordovija 1954-10-08
206095 Jonas Žygutis 1928 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva
206096 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206097 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206098 Vitalija Žygutytė 1947 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206099 Adelė Zykaitė 1942 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo
206100 Marytė Zykaitė 1944 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-03 grįžo