LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
206201 Marija Žymantaitė 1922 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206202 Zofija Žymantaitė 1937 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206203 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206204 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206205 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206206 Aleksas Žymantas 1926 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206207 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206208 Augustas Žymantas 1904 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206209 Boleslovas Žymantas 1929 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206210 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206211 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206212 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206213 Jonas Žymantas 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206214 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206215 Juozas Žymantas 1907 suėmimas 1948 Komija 1956-05-15 negrįžo
206216 Kazys Žymantas 1918 Kelmės suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-06-09
206217 Klemensas Žymantas 1922 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-03-11
206218 Liudas Žymantas 1940 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206219 Petras Žymantas 1932 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206220 Povilas Žymantas 1888 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. grįžo
206221 Pranas Žymantas 1928 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-02-27
206222 Pranas Žymantas 1893 Radviliškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206223 Stepas Žymantas 1914 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1946-09-18
206224 Viktoras Žymantas 1913 Šiaulių represuotas 1941
206225 Vladas Žymantas 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1952-02-05
206226 Vytautas Žymantas 1924 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206227 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206228 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206229 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941
206230 Ona Žymantienė 1901 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-01-10 grįžo
206231 Petronėlė Žymantienė 1898 Kelmės tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-03-18 grįžo
206232 Pranė Žymantienė 1885 Tauragės tremtis 1946 Sverdlovsko sr. 1960-03-22 grįžo
206233 Stasė Žymantienė 1910 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-04 grįžo
206234 Zofija Žymantienė 1902 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-09-24 grįžo
206235 Kazimieras Zymonas 1896 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
206236 Kazys Zymonas 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva
206237 Vladė Žymontaitė 1926 Klaipėdos suėmimas 1950 Irkutsko sr. 1956-07-09 grįžo
206238 Henrikas Zynovičius 1922 suėmimas Ukraina
206239 Juzefas Zynovičius 1904 suėmimas Ukraina
206240 Tomašas Žypeckis 1900 suėmimas Saratovo sr.
206241 Ona Žyprienė 1896 Skuodo tremtis 1948 Tomsko sr. grįžo
206242 Adamas Žyromskis 1901 suėmimas Ukraina
206243 Janas Žytkovskis 1898 suėmimas Ukraina
206244 Edvardas Žytlinskis 1894 suėmimas Maskvos sr.
206245 Aviva Zyvaitė 1927 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206246 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206247 Bronislavas Žyvica 1924 suėmimas Saratovo sr.
206248 Roza Zyvienė 1894 Raseinių tremtis 1941 Komija 1956 grįžo
206249 Juzefas Žyvoronekas 1926 suėmimas Ukraina
206250 Henrikas Žyvuška 1921 suėmimas Saratovo sr.