LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
251 Antanas Valainis 1901 Zarasų suėmimas 1950 Irkutsko sr. negrįžo
252 Modesta Valainienė Zarasų tremtis 1941
253 Ona Vaivadienė 1926 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
254 Grasilda Vaivadienė 1887 Zarasų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
255 Petras Vaivada 1948 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
256 Bronius Vaivada 1923 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
257 Antanas Vaivada 1883 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-17 grįžo
258 Aldona Vaitonytė 1928 Zarasų suėmimas 1946 Kemerovo sr. 1956-04-26 grįžo
259 Petras Vaitonis 1903 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. mirė lageryje
260 Jonas Vaitonis 1919 Zarasų suėmimas 1946 Komija 1955-11-30
261 Jeronimas Vaitonis 1904 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-03-06 grįžo
262 Boleslovas Vaitonis 1912 Zarasų suėmimas 1944 Komija 1956-04-21
263 Antanas Vaitonis Zarasų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
264 Liucija Vaitkūnienė 1924 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
265 Elzbieta Vaitkūnienė 1880 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
266 Stasys Vaitkūnas 1906 Zarasų suėmimas 1947 Komija
267 Jonas Vaitkūnas 1905 Zarasų suėmimas 1947 Lietuva
268 Augustas Vaitkūnas 1908 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
269 Antanas Vaitkūnas 1943 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 negrįžo
270 Angelė Vaitkūnaitė 1946 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-03 grįžo
271 Regina Vaitkevičiūtė 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
272 Janė Vaitkevičiūtė 1937 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
273 Elena Vaitkevičiūtė 1944 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
274 Vytautas Vaitkevičius 1930 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-06-25 grįžo
275 Vladas Vaitkevičius 1905 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
276 Napoleonas Vaitkevičius 1948 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
277 Leonas Vaitkevičius 1903 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
278 Kazys Vaitkevičius 1906 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
279 Kazys Vaitkevičius 1938 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
280 Jonas Vaitkevičius 1894 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
281 Jonas Vaitkevičius 1899 Zarasų suėmimas 1945 Komija
282 Henrikas Vaitkevičius 1945 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
283 Emilija Vaitkevičienė 1930 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-02-25 grįžo
284 Ona Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-10 grįžo
285 Katerina Vaitkevičienė 1877 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
286 Janina Vaitkevičienė 1913 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr.
287 Anelė Vaitkevičienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-04-09 grįžo
288 Helena Vaitkevič 1910 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva
289 Kazys Vaitieka 1925 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
290 Edvardas Vaišnoras 1906 Zarasų suėmimas 1950 Kazachija 1956-04-26 grįžo
291 Balys Vaira 1902 Zarasų suėmimas 1945 Komija
292 Juozas Vainys 1884 Zarasų suėmimas 1946 Lietuva 1946-03-29
293 Elžbieta Vainorauskienė 1884 Zarasų suėmimas 1941 Kemerovo sr. mirė lageryje
294 Mikalojus Vainorauskas 1893 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr.
295 Marytė Vainiūtė 1938 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 negrįžo
296 Ona Vainiūtė 1922 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-06-13 negrįžo
297 Vincas Vainius 1885 Zarasų suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1957-06-14 negrįžo
298 Pranas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1946
299 Kostas Vainius 1923 Zarasų tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-05 grįžo
300 Kostas Vainius 1923 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva