LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
301 Ona Abromaitė 1940 Tauragės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
302 Antanina Abromaitienė 1882 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
303 Eleonora Abromaitienė 1889 Radviliškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-09-05 grįžo
304 Elžbieta Abromaitienė 1893 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr.
305 Malvina Abromaitienė 1910 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-11-11 grįžo
306 Marcelė Abromaitienė 1910 Jurbarko tremtis 1941 Komija 1956-02-22 grįžo
307 Marija Abromaitienė 1896 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
308 Ona Abromaitienė 1888 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
309 Petronėlė Abromaitienė 1904 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
310 Vaclova Abromaitienė 1929 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
311 Viktorija Abromaitienė 1896 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
312 Ona Abromaitienė 1927 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
313 Aleksandras Abromaitis 1900 Vilniaus suėmimas 1945 Komija
314 Alfonsas Abromaitis 1920 Lazdijų suėmimas 1947 Komija mirė lageryje
315 Algimantas Abromaitis 1927 Alytaus suėmimas 1947 Komija grįžo
316 Algis Abromaitis 1951 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
317 Antanas Abromaitis 1931 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1957-02-07 grįžo
318 Augustinas Abromaitis 1887 Radviliškio suėmimas 1949 Lietuva mirė kalėjime
319 Balys Abromaitis 1929 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
320 Česlovas Abromaitis 1930 Radviliškio suėmimas 1948 Magadano sr. 1958-09-05 grįžo
321 Edvardas Abromaitis 1895 Jurbarko suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė kalėjime
322 Fredas Abromaitis 1934 Jurbarko tremtis 1941 Komija grįžo
323 Jonas Abromaitis 1947 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
324 Jonas Abromaitis 1890 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
325 Jonas Abromaitis 1921 Radviliškio suėmimas 1940 Baltarusija mirė kalėjime
326 Jonas Abromaitis 1908 Alytaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-11-11 grįžo
327 Juozas Abromaitis 1923 suėmimas 1948 Magadano sr.
328 Juozas Abromaitis 1894 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
329 Juozas Abromaitis 1929 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
330 Juozas Abromaitis 1885 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
331 Juozas Abromaitis 1924 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02 grįžo
332 Karolis Abromaitis 1915 Šakių suėmimas 1946 Tiumenės sr. 1956-04-25 grįžo
333 Mykolas Abromaitis 1926 Radviliškio suėmimas 1946 Lietuva
334 Mykolas Abromaitis 1925 Skuodo tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1955-01-25 grįžo
335 Mykolas Abromaitis 1891 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
336 Petras Abromaitis 1928 Radviliškio suėmimas 1946 Magadano sr.
337 Petras Abromaitis 1934 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
338 Pranas Abromaitis Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
339 Raimondas Abromaitis 1923 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-09-05 grįžo
340 Raimundas Abromaitis 1911 Alytaus suėmimas 1944 Komija
341 Robertas Abromaitis 1932 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr.
342 Teodoras Abromaitis 1923 Radviliškio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-05-30 grįžo
343 Juozas Abromaitis 1923 Radviliškio suėmimas 1945 Lietuva mirė kalėjime
344 Adelė Abromaitytė 1916 Lazdijų tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-09-02
345 Antanina Abromaitytė 1919 Kėdainių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-05-27 grįžo
346 Birutė Abromaitytė 1946 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-04-12 grįžo
347 Ona Abromaitytė 1936 Alytaus tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-07-27 grįžo
348 Petronėlė Abromaitytė 1935 Skuodo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1957-10-04 grįžo
349 Regina Abromaitytė 1930 Jurbarko tremtis 1941 Komija grįžo
350 Silvijana Abromaitytė 1929 Tauragės suėmimas 1951 Komija 1955-10-22