LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205801 Birutė Versekėnaitė 1930 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
205802 Teofilė Versekėnaitė 1927 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205803 Zita Versekėnaitė 1925 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1955 negrįžo
205804 Stasys Versekėnas 1897 Panevėžio suėmimas 1941 negrįžo
205805 Ona Versekėnienė 1900 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956 negrįžo
205806 Petras Verslovas 1890 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 negrįžo
205807 Petras Verslovas 1921 Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva 1958-06-25 negrįžo
205808 Ona Verslovienė 1897 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 negrįžo
205809 Francišekas Versockis 1910 suėmimas Maskvos sr. negrįžo
205810 Veronika Veržbickienė 1891 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. 1958-07-05 negrįžo
205811 Jadvyga Veserytė 1927 Klaipėdos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-01-23 negrįžo
205812 Jonas Vėželis 1913 Kauno suėmimas 1946 Permės sr. negrįžo
205813 Monika Vičiulienė 1912 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-28 negrįžo
205814 Petras Vičiulis 1905 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-28 negrįžo
205815 Valerijonas Vičiulis 1946 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-28 negrįžo
205816 Rūta Vaclava Vičiulytė 1940 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-03-28 negrįžo
205817 Bronislovas Vičys 1915 Plungės suėmimas 1945 Karelija negrįžo
205818 Emilija Vidugirienė 1902 Biržų tremtis 1950 Chabarovsko kr. 1958-07-09 negrįžo
205819 Balys Vidugiris 1902 Biržų tremtis 1950 Chabarovsko kr. 1958-07-09 negrįžo
205820 Smaida Ritma Vidugirytė 1939 Biržų tremtis 1950 Chabarovsko kr. 1958-07-09 negrįžo
205821 Viktorija Vidzickaitė 1942 Jonavos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1960-03-01 negrįžo
205822 Jadvyga Vidzickaitė 1939 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-18 negrįžo
205823 Venislava Vidzickaitė 1942 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-02 negrįžo
205824 Alfonsas Vidzickas 1910 Kaišiadorių suėmimas 1946 Komija 1958-07-02 negrįžo
205825 Romualdas Vidzickas 1927 Biržų tremtis 1941 Tomsko sr. 1955 negrįžo
205826 Domicelė Vidzickienė 1905 Kaišiadorių tremtis 1951 Tomsko sr. 1958-07-02 negrįžo
205827 Viktorija Vieraitytė 1938 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-17 negrįžo
205828 Algimantas Vieversys 1932 Utenos tremtis 1941 Altajaus kr. 1958 negrįžo
205829 Juozas Vieversys 1914 Utenos suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
205830 Valerija Viksvaitė 1927 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-16 negrįžo
205831 Albinas Viktoravičius 1944 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-10 negrįžo
205832 Bronius Viktoravičius 1939 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1960-03-10 negrįžo
205833 Teodoras Vilčikauskas 1904 Akmenės suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1958-06-30 negrįžo
205834 Teresė Vilčikauskienė 1909 Akmenės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
205835 Jefimas Vileckis 1912 Švenčionių suėmimas 1940 Magadano sr. 1946-03- negrįžo
205836 Justinas Vileniškis 1872 Kupiškio tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-05-07 negrįžo
205837 Aleksas Vilimas 1929 Mažeikių suėmimas 1951 Komija 1958-10-10 negrįžo
205838 Viktoras Vilimas 1929 Radviliškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1957-11-13 negrįžo
205839 Rimantas Vilimavičius 1939 Telšių tremtis 1941 Komija 1956 negrįžo
205840 Jonas Vilionis 1898 Kauno suėmimas 1944 Komija negrįžo
205841 Vytautas Vilionis 1930 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-05-22 negrįžo
205842 Janina Vilkaitė 1941 Pakruojo tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
205843 Matilda Vilkaitienė 1892 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205844 Juozas Vilkaitis 1904 Šakių suėmimas 1945 Archangelsko sr. negrįžo
205845 Stanislovas Vilkaitis 1918 Šakių suėmimas 1945 Komija negrįžo
205846 Juozapa Vilkaitytė 1923 Šakių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
205847 Voicechas Vilkanecas 1927 Šalčininkų suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
205848 Leopoldas Vilkas 1903 Kretingos tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-11-12 negrįžo
205849 Stasys Vilkauskas 1920 suėmimas 1947 Lietuva negrįžo
205850 Bronė Vilkauskienė 1924 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-10-14 negrįžo