LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
151 Justinas Želvys 1936 Vilkaviškio tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-05-10 negrįžo
152 Juozas Želvys 1891 Vilkaviškio tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-01 negrįžo
153 Augustinas Želvys 1938 Vilkaviškio tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
154 Ona Želimaitė 1923 Telšių tremtis 1941 Kazachija negrįžo
155 Ona Zeliauskienė 1908 Pasvalio tremtis 1948 Buriatija 1957-11-14 negrįžo
156 Kazys Zeliauskas 1938 Pasvalio tremtis 1948 Buriatija 1957-11-14 negrįžo
157 Danutė Zeliauskaitė 1944 Pasvalio tremtis 1948 Buriatija 1957-11-14 negrįžo
158 Aldona Zeliauskaitė 1940 Pasvalio tremtis 1948 Buriatija 1957-11-14 negrįžo
159 Povilas Žekonis 1923 Anykščių suėmimas 1946 Archangelsko sr. 1956-04-15 negrįžo
160 Juozas Zeikus 1933 Vilkaviškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 negrįžo
161 Karolis Zdančius 1868 Lazdijų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1960-02-24 negrįžo
162 Juozas Zdanavičius 1912 Lazdijų suėmimas 1941 negrįžo
163 Jadvyga Zavistauskienė 1908 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
164 Juozas Zaveckas 1916 Šakių suėmimas 1946 Tiumenės sr. 1958 negrįžo
165 Juozas Zavadskas 1924 Kėdainių suėmimas 1946 Komija negrįžo
166 Mikalina Zavackiūtė 1894 Alytaus tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-05-15 negrįžo
167 Liucija Zavackienė 1905 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
168 Vladislavas Zavackas 1891 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
169 Antanas Zaturskis 1932 Jurbarko suėmimas 1951 Komija negrįžo
170 Barbora Žąstautienė 1894 Zarasų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
171 Adolfas Žąsinas 1929 Tauragės tremtis 1941 Komija 1958 negrįžo
172 Danutė Žąsinaitė 1936 Anykščių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-16 negrįžo
173 Leonas Zasimauskas 1893 Kauno tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
174 Konstantina Žaržojienė 1889 Rokiškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1959-05-30 negrįžo
175 Viktorija Žarnauskienė 1890 Anykščių tremtis 1945 Permės sr. negrįžo
176 Juozas Žardeckas 1896 Marijampolės tremtis Tiumenės sr. 1956-04-01 negrįžo
177 Aleksas Zaranka 1938 Utenos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1955-06-10 negrįžo
178 Vytautas Zamblauskas 1933 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1958-08-20 negrįžo
179 Augustina Žalytė 1932 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1960-02-24 negrįžo
180 Stanislovas Žalys 1900 Kauno suėmimas 1941 Lietuva negrįžo
181 Jurgis Vytautas Žalys 1936 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. negrįžo
182 Stanislova Zalunskienė 1903 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1955-06-01 negrįžo
183 Justinas Vytautas Žalnierukynas 1927 Marijampolės suėmimas 1948 Komija negrįžo
184 Petronėlė Žalienė 1898 Akmenės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1960-02-24 negrįžo
185 Genė Žalienė 1902 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. negrįžo
186 Vaclovas Zalieckas 1932 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02 negrįžo
187 Silvestras Zalieckas 1936 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02 negrįžo
188 Juozas Zalieckas 1931 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02 negrįžo
189 Jonas Zalieckas 1941 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02 negrįžo
190 Genovaitė Zalieckaitė 1938 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-02 negrįžo
191 Jonas Žalgevičius 1918 suėmimas 1946 Komija negrįžo
192 Vytautas Zaleskis 1939 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-06-19 negrįžo
193 Raimundas Zaleskis 1925 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
194 Juozas Žalėnas 1902 Molėtų suėmimas 1951 Volgogrado sr. 1958-06-13 negrįžo
195 Juozas Zaleckis 1888 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
196 Feliksas Zaleckis 1929 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
197 Marijona Zaleckienė 1898 Pakruojo tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
198 Julius Zaleckas 1924 Varėnos suėmimas 1946 Komija negrįžo
199 Elena Žaldarienė 1912 Kauno tremtis 1941 Tomsko sr. 1956 negrįžo
200 Stanislovas Žalalis 1941 Molėtų tremtis 1941 Altajaus kr. 1958-07-11 negrįžo