LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206101 Antanas Zybartas 1893 Tauragės suėmimas 1944 Vologdos sr. mirė lageryje
206102 Bronius Zybartas 1903 Jurbarko suėmimas 1945 Komija 1956-07-31
206103 Jonas Zybartas 1922 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28
206104 Stasys Zybartas 1901 Šilutės suėmimas 1948 Komija mirė lageryje
206105 Stasys Zybartas 1910 Šilalės suėmimas 1945 Lietuva 1946-03-28
206106 Kazimiera Zybartienė 1917 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva
206107 Ona Zybartienė 1870 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
206108 Vaclavas Zybertas 1911 suėmimas Maskvos sr.
206109 Julianas Žybortas 1907 suėmimas Maskvos sr.
206110 Juzefas Žybortas 1894 suėmimas Maskvos sr.
206111 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių suėmimas 1946 Lietuva
206112 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
206113 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206114 Pranas Žydelis 1913 Varėnos suėmimas 1945 Lietuva
206115 Stasys Žydelis 1908 Varėnos suėmimas 1945 Krasnojarsko kr. 1956-05-11
206116 Zigmas Žydelis 1929 Kėdainių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206117 Janas Žyga 1903 suėmimas Saratovo sr. 1948-02-07
206118 Vaclavas Žyga 1924 suėmimas Maskvos sr.
206119 Zenonas Žyga 1928 suėmimas Maskvos sr.
206120 Antanas Žygas 1896 Kauno suėmimas 1940 Lietuva
206121 Balys Žygas 1915 Vilkaviškio suėmimas 1945 Komija
206122 Jonas Žygas 1902 Pasvalio suėmimas 1944 Lietuva mirė kalėjime
206123 Vytautas Žygas 1917 Švenčionių suėmimas 1946 Kemerovo sr.
206124 Stefanija Žygelienė 1907 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206125 Aleksandras Žygelis 1891 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
206126 Boleslovas Žygelis 1887 Kauno suėmimas 1941 Sverdlovsko sr.
206127 Eimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206128 Kazys Žygelis 1900 Kėdainių suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206129 Rimutis Žygelis 1933 Kėdainių tremtis 1941 Altajaus kr. mirė tremtyje
206130 Francišekas Žygis 1910 suėmimas Saratovo sr.
206131 Vladislavas Žygis 1903 suėmimas Ukraina
206132 Piotras Žygis 1913 suėmimas Ukraina
206133 Vacys Zygmanta 1900 Vilkaviškio suėmimas 1944 Kazachija
206134 Zigmas Zygmanta 1924 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1956-05-08
206135 Dominykas Zygmantas 1929 Raseinių suėmimas 1952 Totorija 1953-04-26
206136 Vladas Zygmantas 1915 Marijampolės suėmimas 1945 Lietuva
206137 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Lietuva
206138 Juzefas Zygmuntas 1910 suėmimas Saratovo sr.
206139 Veronika Žygutienė 1912 Trakų suėmimas 1947 Lietuva
206140 Edvardas Žygutis 1920 Kaišiadorių suėmimas 1947 Mordovija 1954-10-08
206141 Jonas Žygutis 1928 Kaišiadorių suėmimas 1946 Lietuva
206142 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206143 Jonas Žygutis Kaišiadorių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
206144 Vitalija Žygutytė 1947 Radviliškio tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206145 Edvardas Zykas 1909 suėmimas Ukraina
206146 Vaclavas Zykas 1898 suėmimas Saratovo sr. mirė tremiant
206147 Irina Zykova 1945 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206148 Jefimija Zykova 1920 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206149 Jevgenija Zykova 1949 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.
206150 Praskovja Zykova 1942 Utenos tremtis 1949 Irkutsko sr.