LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Michailas Zykovas 1899 Kauno suėmimas 1940 Komija mirė lageryje
206152 Jonas Zykus 1911 Kaišiadorių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206153 Pranas Zykus 1916 Panevėžio suėmimas 1946 Lietuva
206154 Aleksas Žyla 1927 Anykščių suėmimas 1945 Komija 1956-04-05
206155 Bronislavas Žyla 1929 suėmimas Maskvos sr.
206156 Karolis Žyla 1917 suėmimas Maskvos sr.
206157 Kazys Žylė 1886 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206158 Justina Žylienė 1904 Kretingos tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1956-09-06
206159 Marcijona Žylienė 1902 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-28
206160 Nikodemas Žylius suėmimas 1941 Komija
206161 Boleslovas Žymančius 1897 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206162 Bronius Žymančius 1948 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206163 Stasė Žymančiūtė 1925 Šilalės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-04-15
206164 Aldona Žymantaitė 1928 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206165 Sofija Žymantaitė 1918 Šilutės suėmimas 1947 Lietuva mirė kalėjime
206166 Antanas Zymantas 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206167 Ipolitas Zymantas 1930 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206168 Vladas Zymantas 1932 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr.
206169 Antanas Žymantas 1881 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206170 Česlovas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206171 Henrikas Žymantas Šiaulių represuotas 1941
206172 Jonas Žymantas 1884 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206173 Juozas Žymantas 1903 Kelmės tremtis 1948 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206174 Kazys Žymantas 1918 Kelmės suėmimas 1952 Archangelsko sr. 1955-06-09
206175 Klemensas Žymantas 1922 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-03-11
206176 Pranas Žymantas 1928 Šilalės suėmimas 1950 Komija 1955-02-27
206177 Pranas Žymantas 1893 Radviliškio suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
206178 Stepas Žymantas 1914 Raseinių suėmimas 1945 Komija 1946-09-18
206179 Viktoras Žymantas 1913 Šiaulių represuotas 1941
206180 Vladas Žymantas 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1952-02-05
206181 Emilija Zymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. mirė tremtyje
206182 Ksavera Žymantienė 1898 Radviliškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-04-30
206183 Olė Žymantienė Šiaulių represuotas 1941
206184 Kazimieras Zymonas 1896 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
206185 Kazys Zymonas 1918 Šakių suėmimas 1945 Lietuva
206186 Henrikas Zynovičius 1922 suėmimas Ukraina
206187 Juzefas Zynovičius 1904 suėmimas Ukraina
206188 Tomašas Žypeckis 1900 suėmimas Saratovo sr.
206189 Adamas Žyromskis 1901 suėmimas Ukraina
206190 Janas Žytkovskis 1898 suėmimas Ukraina
206191 Edvardas Žytlinskis 1894 suėmimas Maskvos sr.
206192 Mauša Zyvas 1896 Raseinių tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
206193 Bronislavas Žyvica 1924 suėmimas Saratovo sr.
206194 Juzefas Žyvoronekas 1926 suėmimas Ukraina
206195 Henrikas Žyvuška 1921 suėmimas Saratovo sr.
206196 Adomas Šikšnius 1912 Plungės suėmimas 1945 Kemerovo sr. mirė lageryje
206197 Pijus Žiemininkas 1911 Marijampolės nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
206198 Stasys Polikevičius 1915 Anykščių nužudytas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
206199 Stasys Jucius 1948 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
206200 Kazys Berželionis 1929 Varėnos nužudytas 1949 Lietuva žuvo kaip partizanas