LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
401 Birutė Versekėnaitė 1930 Panevėžio tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
402 Elena Verseckienė 1912 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
403 Pranas Verseckas 1946 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
404 Juozas Verseckas 1937 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-04-22 negrįžo
405 Juozas Verseckas 1907 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. negrįžo
406 Bronius Verseckas 1921 Klaipėdos suėmimas 1945 Komija 1957-05-28 negrįžo
407 Bronė Verseckaitė 1932 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
408 Elena Verseckaitė 1941 Trakų tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1958-06-11 negrįžo
409 Jadvyga Verseckaitė 1880 Varėnos tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-21 negrįžo
410 Genoefa Veršalovič 1932 Šalčininkų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-28 negrįžo
411 Mykolas Vernickas 1928 Ukmergės suėmimas 1947 Komija negrįžo
412 Petras Verikas 1914 Molėtų suėmimas 1946 Magadano sr. negrįžo
413 Juozapatas Verbliugevičius 1884 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-11-16 negrįžo
414 Julius Verbickas 1911 suėmimas 1946 Lietuva negrįžo
415 Jonas Venslovas 1911 Pakruojo tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-02 negrįžo
416 Gražina Venslovaitė 1936 Vilniaus tremtis 1941 Altajaus kr. 1953-07-15 negrįžo
417 Algimantas Venskauskas 1928 Joniškio suėmimas 1946 Primorės kr. 1956-05-14 negrįžo
418 Jonas Vengras 1921 Šiaulių suėmimas 1944 Lietuva negrįžo
419 Stefanija Vengalytė 1940 Plungės tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-03-24 negrįžo
420 Stasys Venckus 1913 Klaipėdos suėmimas 1945 Latvija 1956-04-26 negrįžo
421 Česlovas Venckus 1938 Telšių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
422 Antanas Venckūnas 1928 Lazdijų tremtis 1945 Permės sr. 1957-08-30 negrįžo
423 Veronika Venckienė 1906 Tauragės tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
424 Ona Venckienė 1880 Tauragės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-23 negrįžo
425 Elzbieta Vembrienė 1900 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
426 Jonas Antanas Vembrė 1906 Pakruojo tremtis 1948 Irkutsko sr. negrįžo
427 Silvestras Vėlyvis 1910 Kauno suėmimas 1945 Komija 1956-09-01 negrįžo
428 Petras Vėlyvis 1942 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-02-03 negrįžo
429 Alfonsas Velička 1927 Klaipėdos suėmimas 1946 Komija negrįžo
430 Aleksas Velėnius 1905 Anykščių suėmimas 1949 Kazachija negrįžo
431 Jonas Vėlavičius 1901 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
432 Aleksandras Vėlavičius 1941 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
433 Bronė Vėlavičienė 1911 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1958-06-25 negrįžo
434 Jonas Veitas 1900 Skuodo suėmimas 1945 Karelija negrįžo
435 Ona Veisbergienė 1893 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
436 Velta Veisbergaitė 1925 Pakruojo tremtis 1941 Krasnojarsko kr. negrįžo
437 Juozas Vedrickas 1922 Kelmės suėmimas 1947 Komija 1954-12-14 negrįžo
438 Marė Vedeckienė 1890 Kaišiadorių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-23 negrįžo
439 Sigutė Večkytė 1935 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
440 Aldona Večkytė 1933 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-05-22 negrįžo
441 Antanina Večkienė 1897 Varėnos tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-02-21 negrįžo
442 Jonas Veckas 1926 Pasvalio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 negrįžo
443 Algis Vėbra 1929 Rokiškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-15 negrįžo
444 Elzbieta Vaznienė 1889 Biržų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 negrįžo
445 Marytė Važgytė 1940 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
446 Stasė Važgytė 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-03-20 negrįžo
447 Janė Ona Važgytė 1945 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
448 Uršulė Važgienė 1900 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-20 negrįžo
449 Alfonsa Vaušienė 1911 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
450 Kazimieras Vauša 1908 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo