LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Feliksas Dirsė 1913 Alytaus suėmimas 1945 Vologdos sr. mirė tremiant
205902 Jonas Dovydaitis 1902 Joniškio suėmimas 1946 Vologdos sr.
205903 Jurgis Drutys 1914 Lazdijų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-11-20
205904 Pranas Dzimidas 1920 Kelmės suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-08-11
205905 Viktoras Endriukaitis 1923 Raseinių suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-10-01 grįžo
205906 Antanas Etneris 1906 Kauno suėmimas 1945 Vologdos sr. 1955-10-19
205907 Potapas Felistovas 1902 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
205908 Mykolas Filipas 1922 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
205909 Leiba Fišas 1887 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205910 Viktoras Gabrilavičius 1911 Rokiškio suėmimas 1950 Vologdos sr. mirė lageryje
205911 Janas Gailiušas 1900 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr. 1942-02-18
205912 Vladislavas Galdickis 1898 Švenčionių suėmimas 1939 Vologdos sr. 1942-08-08
205913 Apolinaras Galdikas 1906 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205914 Kazys Garbovskis 1911 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. 1941-08-29 negrįžo
205915 Domas Garcisevičius 1902 Kauno suėmimas 1941 Vologdos sr.
205916 Vytautas Gasiūnas 1914 Rokiškio suėmimas 1945 Vologdos sr.
205917 Vladislavas Geniušas 1913 užsienyje suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205918 Petras Genys 1918 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
205919 Bronius Gerulaitis 1917 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-12-02 grįžo
205920 Eduardas Gilys 1917 Jurbarko suėmimas 1946 Vologdos sr. 1951-08-23 grįžo
205921 Jeronimas Glemža 1905 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
205922 Stefanija Glemžienė 1914 Biržų suėmimas 1949 Vologdos sr. mirė lageryje
205923 Jonas Grabikas 1900 suėmimas Vologdos sr.
205924 Vytautas Julius Grabliauskas 1930 Marijampolės suėmimas 1949 Vologdos sr. 1954-11-20 grįžo
205925 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
205926 Vytautas Graužinis 1921 Biržų suėmimas 1945 Vologdos sr. 1955-10-14
205927 Kazimieras Gražulis 1906 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė lageryje
205928 Martynas Griesius 1913 Kaišiadorių suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-06-02
205929 Mamertas Grigaitis 1916 Radviliškio suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
205930 Jonas Grinevičius 1915 Lazdijų suėmimas 1949 Vologdos sr. 1956-07-12 grįžo
205931 Klemensas Grinkevičius 1911 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-07 negrįžo
205932 Zofija Gudaitytė 1929 Jurbarko suėmimas 1951 Vologdos sr. grįžo
205933 Juozas Gudukas 1924 Varėnos suėmimas 1946 Vologdos sr.
205934 Vincas Guobys 1901 Utenos suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-14
205935 Raisa Gutmanienė 1923 Vilniaus suėmimas 1951 Vologdos sr. 1954-02-25
205936 Jonas Intas 1914 Mažeikių suėmimas 1945 Vologdos sr.
205937 Sergejus Ivanovas 1920 Utenos suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-01-17 grįžo
205938 Bronislavas Ivaškevičius 1908 Vilniaus suėmimas 1940 Vologdos sr. 1941-09-06 negrįžo
205939 Albinas Jachimovičius 1904 Vilniaus suėmimas 1941 Vologdos sr.
205940 Stasys Janeliūnas 1917 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-10-21 grįžo
205941 Stasys Jankus 1913 Šiaulių suėmimas 1940 Vologdos sr. mirė lageryje
205942 Bronius Jarašūnas 1916 Panevėžio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-19
205943 Vladas Jokubauskas 1900 Telšių suėmimas 1946 Vologdos sr. 1958-08-17 grįžo
205944 Adolfina Jonušaitė 1929 Radviliškio suėmimas 1950 Vologdos sr. 1954-09-15 grįžo
205945 Alfonsas Juodvalkis 1915 Švenčionių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205946 Kazys Juozaponis 1902 Anykščių suėmimas 1941 Vologdos sr. mirė kalėjime
205947 Juozas Jurėnas 1907 Švenčionių suėmimas 1940 Vologdos sr.
205948 Juozas Jurkšas 1911 Kauno suėmimas 1950 Vologdos sr.
205949 Antanas Juška 1925 Kauno suėmimas 1951 Vologdos sr. 1955-12-20 grįžo
205950 Vladas Juška 1913 Širvintų suėmimas 1950 Vologdos sr. 1955-10-20 grįžo