LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205801 Janas Tuzikas 1890 Zarasų suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1947-06-24
205802 Vaclovas Tvardauskas 1906 Zarasų suėmimas 1944 Irkutsko sr. 1956-04-10
205803 Janas Tvardovskis 1911 Zarasų suėmimas 1945 Primorės kr.
205804 Marija Tverjanavičiūtė 1916 Zarasų represuotas 1941
205805 Julija Ubeikienė 1906 Zarasų tremtis 1941 Tomsko sr. grįžo
205806 Liuda Ubonienė 1914 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205807 Uršulė Ubonienė 1875 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
205808 Romualdas Ubonis 1942 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205809 Laima Ubonytė 1945 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. 1960-02-15 grįžo
205810 Irena Uborevičiūtė 1943 Zarasų tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-05-14
205811 Bronius Ūdras 1905 Zarasų suėmimas 1947 Tiumenės sr. 1956-05-08 grįžo
205812 Antanas Umbrasas 1937 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205813 Bronius Umbrasas 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205814 Edvardas Umbrasas 1911 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1954-10-29
205815 Juozas Umbrasas 1930 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205816 Nikodemas Umbrasas 1893 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205817 Petras Umbrasas 1901 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė lageryje
205818 Petras Umbrasas 1934 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205819 Zofija Umbrasienė 1901 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-12 grįžo
205820 Vytautė Kristina Urbanaitė 1939 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205821 Algirdas Urbanas 1924 Zarasų suėmimas 1946 Komija grįžo
205822 Balys Urbanas 1891 Zarasų suėmimas 1941 Krasnojarsko kr. mirė lageryje
205823 Jonas Urbanas 1895 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205824 Marcelis Urbanas 1884 Zarasų suėmimas 1945 Komija mirė tremiant
205825 Stasys Urbanas 1921 Zarasų suėmimas 1944 Archangelsko sr. grįžo
205826 Stasys Urbanas 1922 Zarasų suėmimas 1944 Komija mirė tremtyje
205827 Vincas Urbanas 1925 Zarasų suėmimas 1944 Komija grįžo
205828 Adolfas Urbanas 1936 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205829 Povilas Urbanas 1931 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205830 Valentinas Urbanas 1929 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205831 Urbanienė Zarasų represuotas 1941
205832 Julija Urbanienė 1910 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-07-29 grįžo
205833 Adelė Urbonaitė 1906 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-13 grįžo
205834 Danutė Urbonaitė 1935 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205835 Genė Urbonaitė 1944 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 grįžo
205836 Veronika Urbonaitė 1909 Zarasų suėmimas 1945 Čeliabinsko sr. mirė lageryje
205837 Algirdas Urbonas 1924 Zarasų suėmimas 1948 Komija grįžo
205838 Bronius Urbonas 1907 Zarasų tremtis 1949 Irkutsko sr. 1957-08-13 grįžo
205839 Jonas Urbonas 1931 Zarasų tremtis 1945 Permės sr.
205840 Petras Urbonas 1901 Zarasų suėmimas 1945 Mordovija mirė tremtyje
205841 Petras Urbonas 1926 Zarasų suėmimas 1945 Lietuva
205842 Stasys Urbonas 1913 Zarasų suėmimas 1945 Komija 1964-07-03 negrįžo
205843 Julija Urbonienė 1919 Zarasų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-07-01 negrįžo
205844 Karolina Urbonienė 1860 Zarasų tremtis 1945 Permės sr. mirė kalėjime
205845 Vytautas Urnevičius 1929 Zarasų suėmimas 1946 Kazachija 1955-01-08
205846 Teklė Urvinienė 1921 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr. 1951-01 grįžo
205847 Povilas Urvinis 1898 Zarasų suėmimas 1945 Komija
205848 Povilas Urvinis 1895 Zarasų suėmimas 1941 Komija grįžo
205849 Stasė Urvinytė 1944 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr. mirė tremtyje
205850 Liucija Urvinytė 1941 Zarasų suėmimas 1946 Gorkio sr.