LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
501 Antanas Čibinskas Panevėžio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
502 Antanas Čibiras 1911 Ignalinos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
503 Antanas Čibiras 1883 Pasvalio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
504 Marcelė Čibirienė 1882 Utenos nužudytas 1951 Lietuva nužudytas
505 Juozas Čibirka Šakių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
506 Čičiurka 1927 Švenčionių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
507 Bronius Čiegis 1922 Zarasų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
508 Stasys Cieselskis Šiaulių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
509 Vytautas Cijūnėlis Vilniaus nužudytas 1941 Baltarusija nužudytas
510 Romualdas Čipkus Kauno nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
511 Genė Čiraitė 1927 Alytaus nužudytas 1948 nužudytas
512 Juozas Čiukšys Biržų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
513 Jonas Čiuras 1914 Trakų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
514 Kazys Čiuras 1894 Trakų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
515 Vladas Čiuta 1918 Molėtų nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
516 Jurgis Čivilis 1920 Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
517 Ignas Čižauskas 1903 Lazdijų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
518 Juozas Čižauskas 1881 Marijampolės nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
519 Vytautas Čižauskas 1920 Lazdijų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
520 Vincas Cukuras 1898 Šiaulių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
521 Paulynas Čybas 1922 Biržų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
522 Povilas Čypas 1922 Rokiškio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
523 Kazimieras Dabašinskas 1871 Marijampolės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
524 Marcelius Dabašinskas Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
525 Ona Dabašinskienė 1904 Raseinių nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
526 Justinas Dabrila 1905 Vilkaviškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
527 Antanas Dagys Ukmergės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
528 Mykolas Dagys 1919 Joniškio nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
529 Jonas Dailidė 1920 Šakių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
530 Kostas Dailidėnas Panevėžio nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
531 Stasys Dailidėnas Anykščių nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
532 Albina Dailidūnaitė 1926 Prienų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
533 Stasys Dainius Marijampolės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
534 Petras Dainys 1924 Zarasų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
535 Vaclovas Dakinevičius Alytaus nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
536 Zigmas Dakinevičius nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
537 Stasys Dalinkevičius 1920 Ukmergės nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
538 Izidorius Damanskis 1919 Kelmės nužudytas 1944 Lietuva nužudytas
539 Antanas Dambauskas 1912 Lazdijų nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
540 Antanas Dambrauskas 1911 Kelmės nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
541 Jonas Dambrauskas 1915 Trakų nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
542 Jonas Dambrauskas 1911 Pakruojo nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
543 Stasys Dambrauskas 1919 Kauno nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
544 Vaclovas Dambrauskas 1879 Šiaulių nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
545 Vaclovas Dambrauskas 1916 Jonavos nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
546 Adolfas Damkauskas 1925 Varėnos nužudytas 1945 Lietuva nužudytas
547 Bernardas Damulis 1906 Širvintų nužudytas 1941 Lietuva nužudytas
548 Petras Damulis 1925 Šilalės nužudytas 1947 Lietuva nužudytas
549 Jonas Danaitis Jurbarko nužudytas 1946 Lietuva nužudytas
550 Marijona Danilevičienė 1907 Rokiškio nužudytas 1950 Lietuva nužudytas