LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
101 Bronislava Žygaitė 1926 Švenčionių tremtis 1952 Krasnojarsko kr. 1956-08-23 grįžo
102 Ciprijona Žygaitė 1914 Švenčionių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-05-21 grįžo
103 Danutė Marytė Žydelytė 1947 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
104 Aldona Žydelytė 1927 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-05-25 negrįžo
105 Marijona Žydelytė 1935 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
106 Vytautas Žydelis 1941 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-12-26 negrįžo
107 Motiejus Žydelis 1897 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
108 Kazys Žydelis 1888 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
109 Julius Žydelis 1945 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr.
110 Jonas Žydelis 1900 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
111 Gintautas Stasys Žydelis 1944 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
112 Bronius Žydelis 1931 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
113 Andrius Žydelis 1928 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
114 Liudvika Žydelienė 1896 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
115 Elena Žydelienė 1906 Kėdainių tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-28 negrįžo
116 Bronė Žydelienė 1922 Trakų tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-01-16 grįžo
117 Antanina Žydelienė 1901 Varėnos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-08-16 grįžo
118 Elena Zybartienė 1924 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
119 Ona Zybartienė 1870 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. mirė tremtyje
120 Jonas Zybartas 1922 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28
121 Aleksas Zybartas 1943 Šilalės tremtis 1945 Permės sr. 1958-03-28 grįžo
122 Marija Žvykienė 1918 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
123 Eugenijus Žvykas 1946 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
124 Arvydas Marijus Žvykas 1938 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1957-11-26 grįžo
125 Nijolė Zvonkutė 1942 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
126 Donatas Zvonkus 1944 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
127 Benediktas Zvonkus 1945 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
128 Benas Zvonkus 1913 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. 1957-07-25 grįžo
129 Antanas Zvonkus 1864 Telšių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė lageryje
130 Ona Zvonkienė 1917 Telšių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
131 Paulina Zvonkauskienė 1886 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
132 Stasys Zvonkauskas 1932 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
133 Petras Zvonkauskas 1935 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
134 Antanas Zvonkauskas 1896 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
135 Paulina Zvonkauskaitė 1937 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
136 Marytė Zvonkauskaitė 1928 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
137 Elena Zvonkauskaitė 1931 Panevėžio tremtis 1947 Tomsko sr. 1958-03-31
138 Zofija Žvirzdinienė 1915 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
139 Stefanija Žvirždinienė 1886 Plungės tremtis 1948 Tomsko sr. 1956-08-25 grįžo
140 Stasys Žvirzdinas 1905 Kauno tremtis 1941 Novosibirsko sr. 1956 grįžo
141 Valerija Žvironienė 1905 Rokiškio tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
142 Konstancija Žvironienė 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
143 Angelė Žvironienė 1910 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
144 Pranas Žvironas 1901 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-10-29 grįžo
145 Vanda Žvironaitė 1929 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
146 Milda Marijona Žvironaitė 1932 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
147 Veronika Žvironaitė 1906 Kauno tremtis 1948 Krasnojarsko kr. grįžo
148 Birutė Žvironaitė 1936 Utenos tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-07-15 grįžo
149 Petras Žvirgždys 1924 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo
150 Domas Žvirgždys 1895 Plungės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-27 grįžo