LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
205901 Boleslovas Jurkevičius 1904 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205902 Pranas Jurkus 1925 Raseinių suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205903 Stasys Juška 1927 Telšių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205904 Klemensas Juškys 1927 Kauno suėmimas 1948 Lietuva žuvo kaip partizanas
205905 Jonas Kačinskas 1905 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205906 Bronius Kadžys 1918 Ukmergės suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205907 Antanas Kalinauskas 1923 Marijampolės suėmimas 1945 Archangelsko sr. žuvo kaip partizanas
205908 Kazys Kamarauskas 1911 Kauno suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205909 Juozas Kaminskas Alytaus suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205910 Povilas Kaminskas 1928 Anykščių suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205911 Pranas Kandrotas 1911 Prienų suėmimas 1946 Komija žuvo kaip partizanas
205912 Juozas Karalevičius 1918 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205913 Jonas Karašauskas 1921 suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205914 Vladas Karpuška 1912 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205915 Jonas Karsokas 1926 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205916 Pranas Kasparavičius 1921 Šakių suėmimas Ukraina žuvo kaip partizanas
205917 Antanas Kasperavičius 1918 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205918 Juozas Kasperavičius 1914 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205919 Kazimieras Katelė 1928 Rokiškio suėmimas 1947 Lietuva žuvo kaip partizanas
205920 Vincas Katelė 1922 Kupiškio suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205921 Vladas Katinas Ukmergės suėmimas 1948 Lietuva žuvo kaip partizanas
205922 Bronislavas Jonas Kaunietis 1923 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205923 Albertas Kavaliauskas 1916 Biržų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205924 Antanas Kavaliauskas 1924 Alytaus suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205925 Bronius Kavaliauskas 1926 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205926 Simonas Kaveckas 1906 Prienų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205927 Aleksas Kazla 1912 Marijampolės suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205928 Andrius Kazlauskas 1922 Rokiškio suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205929 Jonas Kazlauskas 1926 Rokiškio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205930 Jonas Kazokas 1925 Lazdijų suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205931 Antanas Kerpė 1919 Klaipėdos suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205932 Povilas Ketvirtis 1932 Ukmergės tremtis 1949 Irkutsko sr. žuvo kaip partizanas
205933 Pranas Ketvirtis 1930 Jonavos suėmimas 1945 Komija žuvo kaip partizanas
205934 Pranas Kibirkštis 1925 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205935 Vincas Kibirkštis 1919 Varėnos suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205936 Petras Kirstukas 1911 Rokiškio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205937 Vincas Kiselius 1920 Kėdainių suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205938 Boleslovas Kisielius 1916 Lazdijų suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205939 Albertas Kiškis 1915 Ignalinos suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205940 Mykolas Kleiba 1927 Plungės suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205941 Viktoras Klusevičius 1922 Alytaus suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205942 Stanislovas Klydžia 1896 Prienų suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205943 Stasė Kočiūnaitė 1923 Lazdijų tremtis 1948 Krasnojarsko kr. žuvo kaip partizanas
205944 Jonas Albertas Kopas 1922 Šilalės suėmimas 1946 Lietuva žuvo kaip partizanas
205945 Juozas Kranauskas 1908 Panevėžio suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas
205946 Zenonas Kregždė 1930 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva žuvo kaip partizanas
205947 Boleslovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205948 Jurgis Krikščiūnas 1919 Kauno suėmimas 1944 Lenkija žuvo kaip partizanas
205949 Stanislovas Krikščiūnas 1926 Panevėžio suėmimas 1944 Lietuva žuvo kaip partizanas
205950 Petras Kriskus 1906 Raseinių suėmimas 1945 Lietuva žuvo kaip partizanas