LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
301 Petras Aidukas 1902 Ignalinos tremtis 1949 Irkutsko sr. grįžo
302 Vacys Aidukas 1921 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva
303 Vytautas Aidukas 1910 Kupiškio suėmimas 1947 Lietuva
304 Jeronimas Aidulis 1909 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva
305 Kazys Aikevičius 1891 Prienų suėmimas 1947 Tiumenės sr.
306 Manė Ainšteinas 1914 Prienų suėmimas 1940 Lietuva
307 Albinas Aivarauskas 1881 Utenos suėmimas 1946 Lietuva
308 Marija Aizenberg 1881 Vilniaus tremtis 1941
309 Nuta Perecas Aizenbergas 1880 Vilniaus suėmimas 1941
310 Markas Aizinštatas 1899 Vilniaus suėmimas 1941
311 Eugenija Aizinštatienė 1909 Vilniaus tremtis 1941
312 Lionginas Ajanskas 1909 Švenčionių represuotas 1941
313 Agnieška Ajevskaja 1894 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
314 Marija Ajevskaja 1933 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
315 Česlovas Ajevskis 1939 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
316 Francas Ajevskis 1894 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
317 Zenonas Ajevskis 1930 Vilniaus tremtis 1948 Krasnojarsko kr. negrįžo
318 Vincas Akamauskas 1926 Prienų suėmimas 1946 Mordovija grįžo
319 Antanas Akaveckas 1905 Kauno suėmimas 1941 Lietuva
320 Pranas Akavickas 1939 Telšių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. grįžo
321 Juozas Akelaitis suėmimas 1941 Komija
322 Kazys Akelaitis 1892 Panevėžio suėmimas 1948 Komija grįžo
323 Sigitas Akelaitis 1929 Marijampolės suėmimas 1946 Lietuva
324 Marija Akelienė 1912 Klaipėdos suėmimas 1947 Lietuva
325 Justas Akelis 1931 Kauno suėmimas 1951 Lietuva grįžo
326 Galina Akimova 1926 Šalčininkų suėmimas 1945 Lietuva
327 Vaclavas Akinas 1919 suėmimas Maskvos sr.
328 Stanislavas Akinas 1921 suėmimas Maskvos sr.
329 Irena Akmin 1932 Švenčionių tremtis 1949 Irkutsko sr.
330 Juzefa Akmin 1893 Švenčionių tremtis 1949 Irkutsko sr.
331 Jonas Akotukas 1917 Lazdijų suėmimas 1944
332 Aleksas Akramas 1909 Raseinių suėmimas 1945 Archangelsko sr.
333 Antanas Akramas 1879 Tauragės suėmimas 1946 Lietuva
334 Antanas Akramas 1914 Alytaus suėmimas 1944 Lietuva
335 Juozas Akranglis 1923 Marijampolės suėmimas 1940 Lietuva
336 Jurgis Akranglis 1921 Marijampolės suėmimas 1940 Lietuva
337 Janina Aksamit 1903 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
338 Adamas Aksamitas 1874 Šalčininkų tremtis 1951 Tomsko sr.
339 Česlavas Aksamitas 1927 suėmimas Maskvos sr.
340 Janas Aksamitas 1925 Šalčininkų suėmimas 1945 Lietuva
341 Viktoras Aksamitas 1912 suėmimas Maskvos sr.
342 Antanas Aksamitauskas 1900 Jurbarko suėmimas 1947 Lietuva
343 Juozas Aksamitauskas 1903 Kauno suėmimas 1946 Lietuva
344 Kleopas Aksamitauskis 1886 Raseinių suėmimas 1941 Orenburgo sr. negrįžo
345 Atanazas Aksamitovas 1922 suėmimas Saratovo sr.
346 Vladislava Aksomaitienė 1917 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
347 Jonas Aksomaitis Kauno tremtis 1941 Altajaus kr.
348 Kazys Aksomaitis 1928 Lazdijų suėmimas 1945 Komija
349 Povilas Kajetonas Aksomaitis 1938 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo
350 Elena Aksomaitytė 1941 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. grįžo