LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
651 Juozas Adlys 1937 Varėnos tremtis 1951 Permės sr. 1959-05-05 grįžo
652 Juozas Adlys 1937 Varėnos tremtis 1945 Permės sr. 1959-05-05 grįžo
653 Janė Adlytė 1935 Varėnos tremtis 1951 Permės sr. 1958-06-10
654 Janė Adlytė 1935 Alytaus tremtis 1945 Permės sr. 1958-06-10
655 Adelė Adlytė 1927 Varėnos tremtis 1951 Permės sr. 1959-05-05 grįžo
656 Zosė Adlytė 1930 Varėnos tremtis 1951 Permės sr. 1959-05-05 grįžo
657 Jonas Admikaitis 1916 Šiaulių represuotas 1941
658 Aleksandras Adolfas 1888 Vilniaus suėmimas 1940 Gorkio sr. mirė kalėjime
659 Albina Adomaitienė 1917 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-08-01
660 Albina Adomaitienė 1918 Vilkaviškio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1958-06-26 grįžo
661 Aleksandra Adomaitienė 1906 Šiaulių tremtis 1951 Irkutsko sr. 1958-06-28 grįžo
662 Anelė Adomaitienė 1914 Šiaulių tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-11-05 grįžo
663 Antanina Adomaitienė 1877 Šiaulių tremtis 1947 Tomsko sr. mirė tremtyje
664 Benedikta Adomaitienė 1905 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
665 Bronė Adomaitienė 1896 Šakių tremtis 1945 Tiumenės sr.
666 Elena Adomaitienė 1909 Radviliškio suėmimas 1945 Archangelsko sr. 1950-07-11
667 Elena Adomaitienė 1908 Radviliškio suėmimas Tiumenės sr. 1951-01-18 grįžo
668 Elena Adomaitienė 1896 Pakruojo tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-03-26 grįžo
669 Eleonora Adomaitienė 1901 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija 1958-02-16 grįžo
670 Emilija Adomaitienė 1906 Šiaulių tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1956-02-27 grįžo
671 Ieva Adomaitienė 1866 Akmenės tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-08 grįžo
672 Ieva Adomaitienė 1903 Akmenės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-10-30 grįžo
673 Jadvyga Adomaitienė 1903 Šiaulių tremtis 1947 Tomsko sr. 1957-06-18 grįžo
674 Jadvyga Adomaitienė 1915 Kauno tremtis 1941 Altajaus kr. negrįžo
675 Joana Adomaitienė 1914 Pakruojo tremtis 1951 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
676 Judita Adomaitienė 1895 Šakių tremtis 1947 Tiumenės sr. 1958-04-02 grįžo
677 Julija Adomaitienė 1870 Mažeikių tremtis 1949 Krasnojarsko kr. mirė tremtyje
678 Kazimiera Adomaitienė 1886 Panevėžio tremtis 1948 Krasnojarsko kr. 1956-02-27 grįžo
679 Kazimiera Adomaitienė 1860 tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
680 Konstancija Adomaitienė 1894 Raseinių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-02 grįžo
681 Konstancija Adomaitienė 1906 Vilkaviškio tremtis 1941 Altajaus kr. 1956-05-26 grįžo
682 Kunigunda Adomaitienė 1912 Pakruojo tremtis 1951 Krasnojarsko kr.
683 Liudvina Adomaitienė 1899 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1956-07-09 grįžo
684 Marija Adomaitienė 1874 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-08-01
685 Marijona Adomaitienė 1888 Radviliškio tremtis 1949 Irkutsko sr. 1955-11-24 grįžo
686 Marijona Adomaitienė 1896 Šakių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-07-03 grįžo
687 Marytė Adomaitienė 1915 Širvintų suėmimas 1945 Komija
688 Monika Adomaitienė 1902 Joniškio tremtis 1951 Irkutsko sr. 1956-08-10
689 Monika Bronė Adomaitienė 1902 Jurbarko tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
690 Morta Adomaitienė 1866 Radviliškio tremtis 1941 Komija mirė tremtyje
691 Ona Adomaitienė 1884 Raseinių tremtis 1945 Komija
692 Ona Adomaitienė 1889 Jurbarko suėmimas 1945 Lietuva
693 Ona Adomaitienė 1895 Radviliškio suėmimas Archangelsko sr.
694 Ona Adomaitienė 1879 Šiaulių tremtis 1948 Buriatija
695 Ona Adomaitienė 1900 Kauno tremtis 1948 Irkutsko sr. 1956-03-16 grįžo
696 Ona Adomaitienė 1884 Marijampolės tremtis 1951 Tomsko sr. 1956-07-19 grįžo
697 Ona Adomaitienė 1901 Jurbarko tremtis 1951 Tomsko sr. 1957-08-22 negrįžo
698 Ona Adomaitienė 1896 Šiaulių tremtis 1948 Irkutsko sr. 1957-12-25 grįžo
699 Ona Adomaitienė 1887 Akmenės tremtis 1948 Irkutsko sr. 1958-05-12 grįžo
700 Ona Adomaitienė 1899 Šiaulių tremtis 1949 Irkutsko sr. 1958-06-25 grįžo