LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Likimas
206151 Stasys Žeimavičius nužudytas 1953 Lietuva nužudytas
206152 Jonas Žemaitis 1909 suėmimas 1953 Maskvos sr.
206153 Antanas Židonis 1914 Kauno suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-12-09
206154 Alfonsa Zikaraitė 1932 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-27
206155 Bronius Žilinskas 1905 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-16
206156 Ignas Žilinskas 1912 Plungės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-19 grįžo
206157 Juozas Žilius 1924 Klaipėdos suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-04-20
206158 Marijona Žiliūtė 1906 suėmimas 1953 Mordovija 1960-07-11 grįžo
206159 Petras Žilys 1897 Kėdainių suėmimas 1953 Mordovija 1957-12-13
206160 Eleonora Ziniūtė 1932 suėmimas 1953 Lietuva 1953-03-30
206161 Juozas Zinkevičius 1923 Raseinių suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
206162 Kazys Zinkevičius 1916 Kupiškio suėmimas 1953 Kazachija 1958-10-25 grįžo
206163 Emilija Žitkienė 1892 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206164 Kazė Žitkutė 1920 Skuodo suėmimas 1953 Jakutija 1956-05-16
206165 Aleksas Žiūkas 1919 Prienų suėmimas 1953 Komija 1956-08-09
206166 Antanas Žiūkas 1931 suėmimas 1953 grįžo
206167 Jonas Žiūkas 1928 Kauno tremtis 1953 Tomsko sr. 1957-09-19 grįžo
206168 Edvardas Žižys 1905 Anykščių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1955-03-07
206169 Juozas Žlioba 1901 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-26
206170 Kęstutis Boleslovas Znamenskas 1933 suėmimas 1953 Kaliningrado sr. grįžo
206171 Augustinas Zubė 1910 Skuodo suėmimas 1953 Vologdos sr. 1956-05-31 grįžo
206172 Alfonsas Žukas 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1954-11-04 grįžo
206173 Antanas Žukas 1931 suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1954-11-11
206174 Albinas Žukauskas 1912 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-09
206175 Bronislavas Žulys 1923 Panevėžio suėmimas 1953 Lietuva 1953-06-09
206176 Stasys Žulys 1935 Šiaulių suėmimas 1953 Lietuva 1953-11-11
206177 Bronius Zuoza 1908 Kupiškio suėmimas 1953 Komija 1956-06-05 grįžo
206178 Mikas Žutautas 1895 Klaipėdos suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-19
206179 Vytautas Žutautas 1932 Plungės suėmimas 1953 Komija 1956-08-11
206180 Vladislava Zvicevičiūtė 1925 Vilniaus suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-29
206181 Juozas Žygas 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-10-23 grįžo
206182 Marijona Žygienė 1919 Panevėžio suėmimas 1953 Komija 1956-04-28 grįžo
206183 Teofilius Dovydaitis tremtis 1954 mirė tremtyje
206184 Aleksas Etminavičius suėmimas 1954 Komija mirė lageryje
206185 Justinas Gudas 1950 Telšių tremtis 1954 Tomsko sr. 1965 grįžo
206186 Zosė Jankauskienė tremtis 1954 grįžo
206187 Juozas Juška 1895 suėmimas 1954 Chabarovsko kr.
206188 Juozas Norvaiša 1905 Tauragės tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-06-25 grįžo
206189 Valis Petrauskas 1915 Skuodo tremtis 1954 Krasnojarsko kr. 1958-07-01
206190 Lidija Trautmanienė 1902 tremtis 1954 Tomsko sr. 1958-07-10 negrįžo
206191 Leonas Drąsutis tremtis 1955 Kazachija
206192 Vladas Lapėnas 1931 Biržų tremtis 1955 Tomsko sr. 1958-07-10 grįžo
206193 Vytautas Druktenis tremtis 1956 Krasnojarsko kr. grįžo
206194 Marytė Mickevičiūtė 1950 Varėnos tremtis 1956 Irkutsko sr. grįžo