LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Represuotieji

Nr. Vardas Pavardė Gimimo metai Gyvenamasis rajonas Patirtos represijos Represijų metai Represijų kraštas/respublika/sritis Represijų pabaiga Grįžo į Lietuvą
401 Bronius Prozerkevičius 1917 Anykščių suėmimas 1953 Kazachija 1956-06-10
402 Birutė Pranytė 1932 Kauno suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-12-26
403 Petras Pranys 1917 Radviliškio suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-10-11
404 Adolfas Pranskus 1934 Vilniaus suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1954-10-26
405 Jonas Pramavičius 1920 suėmimas 1953 Lietuva
406 Zelma Prakopienė 1905 Šiaulių suėmimas 1953 Archangelsko sr.
407 Juozas Postavka 1897 Jonavos suėmimas 1953 Lietuva 1955-07-09
408 Leonas Poškus 1933 Radviliškio suėmimas 1953 Lietuva
409 Juozas Poškus 1929 Plungės suėmimas 1953 Lietuva 1953-09-21
410 Elena Poškaitė 1930 Plungės tremtis 1953 Tomsko sr. 1956-05-16 grįžo
411 Juozas Poška 1933 Raseinių suėmimas 1953 Komija 1955-10-21 grįžo
412 Veronika Poplavskaja 1929 Trakų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-07-13
413 Mečius Pocius 1930 Šilalės suėmimas 1953 Orenburgo sr. 1956-09-10
414 Kazimieras Pocius 1922 Kelmės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29
415 Juozas Plikynas 1928 Marijampolės suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. 1956-07 grįžo
416 Boleslovas Zenonas Plauska 1934 Kauno suėmimas 1953 Permės sr. 1956-08-04
417 Pranas Plaipa 1933 Klaipėdos suėmimas 1953 Komija 1956-06-20 grįžo
418 Donatas Pivoras 1908 Kėdainių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-23
419 Ričardas Pimpis 1924 Švenčionių suėmimas 1953 Lietuva
420 Ona Pilvelytė 1928 Lazdijų suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-30
421 Bolius Pilkis 1922 Kaišiadorių suėmimas 1953 Murmansko sr. 1956-04-24 grįžo
422 Alfonsas Pilka 1906 Joniškio suėmimas 1953 Komija 1957-10-29 grįžo
423 Petras Pilinauskas 1918 Lietuva suėmimas 1953 Lietuva
424 Liudas Pilibaitis 1908 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva
425 Kazys Petruškevičius 1923 Marijampolės suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1956 grįžo
426 Juozas Petruškevičius 1930 Prienų suėmimas 1953 Tiumenės sr. 1956-06-14
427 Teresė Petrulytė 1930 Rokiškio suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-03-11 grįžo
428 Jurgis Petrovas 1900 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-17
429 Pranas Petroševičius 1915 Šilutės suėmimas 1953 Omsko sr. 1968-09-07
430 Bronius Petronis 1922 Anykščių suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-07-19
431 Bronius Petrokas 1924 Panevėžio suėmimas 1953 Kazachija 1958-05-29 grįžo
432 Vladas Petrikas 1914 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
433 Ignas Petrikas 1907 Klaipėdos suėmimas 1953 Omsko sr. 1956-08-23
434 Bronius Petrikas 1917 Ukmergės suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1956-05-29 grįžo
435 Leonardas Petrauskas 1929 Raseinių suėmimas 1953 Kazachija grįžo
436 Alfonsas Leonas Petrauskas 1931 Lazdijų suėmimas 1953 Kuibyševo sr. 1954-10-27
437 Vladas Petralis 1929 Varėnos suėmimas 1953
438 Izabelė Petraitytė 1926 Joniškio suėmimas 1953 Lietuva 1953-04-23
439 Alfonsas Petraitis 1894 Panevėžio suėmimas 1953 Kursko sr. 1956-05-24 grįžo
440 Bronius Petkus 1916 Šilutės suėmimas 1953 Lietuva
441 Emilija Petkevičiūtė 1932 Telšių suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-18
442 Klemensas Petkelis 1902 Jonavos suėmimas 1953 Lietuva 1954-04-21
443 Viktoras Peseckis 1929 Šalčininkų suėmimas 1953 Kursko sr. 1955-10-14
444 Ona Pempytė 1928 Jurbarko suėmimas 1953 Lietuva 1953-05-25
445 Palmyra Peldžiūtė 1931 Širvintų suėmimas 1953 Archangelsko sr. 1955-01-21
446 Petras Pekarskas 1933 Varėnos suėmimas 1953 Leningrado sr. grįžo
447 Alfonsas Pečiulis 1929 Lazdijų suėmimas 1953 Sverdlovsko sr. grįžo
448 Albinas Pečiulis 1931 Jurbarko suėmimas 1953 Čeliabinsko sr. grįžo
449 Leonas Pažusis 1915 Širvintų suėmimas 1953 Kirovo sr. 1955-06-07 grįžo
450 Vladas Paznokas 1909 Klaipėdos suėmimas 1953 Komija 1955-10-12