LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Turovas

Rajonas: Dolgij Mosto (d. Abano)

Kraštas/respublika: Krasnojarsko kr.

Valstybė: RSFSR