LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Barun Chemčikas (Kyzyl Mažalykas)

Rajonas: Barun Chemčiko

Kraštas/respublika: Tuvos a. sr.

Valstybė: RSFSR