LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Devyniasdešimt pirmasis (91) kvartalas

Rajonas: Kalmankos

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 91-as kvartalas (rus. 91-й квартал arba Лесоучасток 91-й) – išnykusi miško darbininkų gyvenvietė Kalmankos rajono teritorijoje, apie 35-45 km į pietus nuo Barnaulo. 91-as kvartalas ir aplinkinės miškuose buvusios darbininkų gyvenvietės priklausė už Barnaulo miesto apšildymą atsakingai įmonei, vadinamajam Barnaulo gortopui.

1941 m. liepą į 91-ojo kvartalo gyvenvietę atvežta apie 120 tremtinių iš Lietuvos (daugiausia Rokiškio rajono). Tarp tremtinių buvo daug žydų, ištremtų iš Vilniaus. Dar apie 60 tremtinių tuo pat metu atvežta į Žemutinės Petrovkos kaimą, už 7 km nuo  91-ą kvartalo. Gyvenvietę tremtiniai pasiekė 1941 m. liepos 7 d.

91-as kvartalas buvo nedidelė gyvenvietė giliai miške, pelkėtų balų apsuptyje. Prieš tremtiniams atvykstant čia buvo pastyti trys barakai: vienas didelis ir du mažesni. Didžiajame barake apgyvendinta dauguma tremtinių šeimų (apie 50 žmonių). Viename iš mažesnių įsikūrė į gyvenvietė ištremti žydų rabinai (tremtinių liudijimais, jų galėjo būti iki 10).

Gyvenimo sąlygos 91-ojo kvartalo barakuose buvo tiesiog tragiškos. Mažuosiuose barakuose trūko gultų ir krosnelių, žmonės buvo priversti miegoti ant grindų. Keliuose barakuose patalpos buvo taip apnikusios blakėmis ir tarakonais, kad 1941 m. vasaros pabaigoje vietos administracija buvo priversta jas dezinfekuoti. Kurį laiką žmonės turėjo gyventi miške po atviru dangumi arba laikinose iš medienos liekanų suręstose ir paklodėmis uždengtose palapinėse. Vėliau, prasidėjus liūtims, tremtiniai buvo grąžinti į barakus.

Be tremtinių barakų, 91-ame kvartale dar buvo pastatyti keli namukai vietiniams darbininkams, pirtis, nedidelė valgykla ir kontora, kurioje buvo įsikūręs į gyvenvietę atsiųstas specialiosios komendatūros darbuotojas – faktinis gyvenvietės viršininkas. Vietinių darbininkų 91-ame kvartale buvo nedaug. Jie vertėsi vargingai. Daugelis džiaugėsi, kad į gyvenvietę atvežė lietuvius, kadangi tik tada 91-am kvartalui pradėta tiekti duoną. Be duonos į gyvenvietės parduotuvę kartais buvo atvežama sorų, daržovių. Produktų pristatymas į nuošalią gyvenvietę dažnai vėluodavo po kelias dienas. Maisto produktai karo metais brango, ir 1942–1943 m. litras pieno buvo beveik 10 kartu brangesnis nei buvo 1941 m. 1943 m. pradžioje būtiniausių maisto produktų trūkumas buvo toks didelis, kad nedarbingiems asmenims kortelės duonai pirkti 91-ame kvartale nebebuvo išduodamos.

Daugelis tremtinių išsimaitindavo tik aplinkiniuose miškuose rinkdami uogas ir  žoles arba mainydami iš Lietuvos atsivežtus asmeninius daiktus. Kadangi 91-ojo kvartalo gyvenvietė buvo apstupta miškingų pelkių, vietiniai čia neturėjo didesnių daržų ir tremtiniams įsigyt maisto vykdavo į aplinkinius kaimus.

Tremtiniai 91-ame kvartale dirbo miškuose – aprūpindavo Barnaulo miestą malkomis. Už 4-6 km nuo 91-ojo kvartalo buvusiose kirtavietėse jie kirto medžius, genėjo ir degino šakas.

1941 m. rudenį dalį tremtinių iš 91-ojo kvartalo išvežė į Žemutinės Petrovkos kaimą. Kitų metų pavasarį daugelis jų vėl buvo sugrąžinti į 91-ą kvartalą, kadangi jų gyventuose būstuose kaime nuspręsta įkurdinti darbininkus iš aplinkinių kaimų ir iš Leningrado (dabar – Sankt Peterburgo) evakuotus žmones. Dalis tremtinių, ypač jaunimo, nuolat migruodavo tarp Žemutinės Petrovkos ir 91-o kvartalo. Žmonės mėgindavo įsitvirtinti kaime ar bent rast ten gyvenamą vietą savo vaikams, kad nereikėtų žiemoti ir kęsti bado nuošalioje ir skurdžioje 91-o kvartalo gyvenvietėje.

1942 m. dalį tremtinių (apie 40 žmonių) išvežė į Jakutijos šiaurę, daugiausia Ust Janos rajoną, kelias šeimas – į tremties vietas Buluno rajone. Tuo pat metu išvežta ir dalis Žemutinės Petrovkos kaime gyvenusių tremtinių. 1943 m. vasarą miško darbai 91-o kvartalo apylinkėse sustojo ir visi čia likę tremtiniai pamažu išvežti į Barnaulo ayplinkes arba Pavlovsko rajono NVKD pagalbinį ūkį.

91-ame kvartale 1941–1943 m. mirė 9 tremtiniai. Dauguma jų – pagyvenę žmonės, mirę nuo bado ir išsekimo. 91-ame kvartale 1941 m. vasarą mirė abu čia gimę vaikai. Visi mirusieji palaidoti Žemutinės Petrovkos kapinėse.