LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Smolenskojė

Rajonas: Smolenskojės

Kraštas/respublika: Altajaus kr.

Valstybė: RSFSR

 Smolenskojė (rus.Смоленское) – kaimas, Smolenskojės rajono administracinis centras, apie 200 km į pietus nuo Altajaus krašto sostinės Barnaulo ir 35 km į pietus nuo artimiausio miesto – Bijsko. Smolenskojė įkurta 1759 m. kaip į atsargą išėjusių Sibiro kazokų gyvenvietė. XIX a. pabaigoje kaimas išaugo, kadangi tuo metu į Altajaus kraštą ir kitus regionus vyko kolonistų iš vakarinių Rusijos gubernijų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse čia gyveno beveik 7 tūkst. gyventojų.

1941 m. liepą į Smolenskojės kaimą buvo atvežta apie 40 tremtinių iš Lietuvos, daugiausia - valstiečių šeimų iš Kėdainių ir Ukmergės rajonų.  Tremtiniai Smolenskojėje buvo apgyvendinti kartu su vietiniais. Dažnai buvo priversti nuolat keisti gyvenamas vietas,  apsistoti virtuvėse, ūkiniuose pastatuose. 1941 m. pabaigoje – 1942 m. pradžioje į Smolenskoję atvežė tremtinius Pavolgio vokiečius.

Gyvenimo sąlygos Smolenskojėje ir aplinkiniuose rajono tarybinių ūkių gyvenvietėse buvo kiek geresnės nei atokiuose Altajaus stepių ir kalnų regionuose. Moterys Smolenskojėje daugiausia dirbo pramonės kombinato dirbtuvėse, kur drožė šaukštus, kitus medinius įrankius, gamino pakinktus. Kiti dirbo kolūkio laukuose. Paauglius ir vaikus vasarą dažnai išveždavo neapmokamiems darbams – kaimo apylinkėse rinkti avietes ir kitas uogas, kurios buvo tiekiamos Belokurichos kurorto įstaigoms. Netoliese Smolenskojės veikė didelė plytinė, kurioje taip pat dirbo dalis kaimo tremtinių.

1942 m. vasarą dalis tremtinių (apie 15–20 žmonių) iš Smolenskojės išvežta į Jakutiją. Dalis atsidūrė Šiaurėje, Buluno rajone (Trofimovske ir Tit Aruose), kiti išlaipinti anksčiau ir palikti tremties vietose Lenskio rajone (Turuktoje ir kitose tremties vietose).

1946–1948 m. apie 10 žmonių iš Smolenskojės ryžosi bėgti į Lietuvą. 5-ojo dešimtmečio pabaigoje dauguma kaime likusių tremtinių buvo perkelti į kitas didesnes Altajaus krašto gyvenvietes (Bijską, Slavgorodą). 1958–1959 m. paskutiniai Smolenskojėje gyvenę tremtiniai išvyko į Lietuvą.

Šiuo metu Smolenskojėje gyvenama.

Kapinės. Žinoma apie 4 mirusius tremtinius. Jokių žinių apie kapines nėra.