LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Barvinokas (d. Borovinokas ), Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR