LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Kostinas, Alzamajaus, Irkutsko sr., RSFSR