LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bujbuchta, Bodaibo, Irkutsko sr., RSFSR