LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bratskas 2, Bratsko, Irkutsko sr., RSFSR