LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Turma (Tarma), Bratsko, Irkutsko sr., RSFSR