LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chramcovka, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR