LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Čeremchovas šachta 5'bis, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR