LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Černuška, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR