LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Moleta, Čeremchovo, Irkutsko sr., RSFSR