LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Uigatas , Ikejaus (d.Tuluno), Irkutsko sr., RSFSR