LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Chochonokas, Kačiugo, Irkutsko sr., RSFSR