LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Nižniaja Zaimka (kol."Krasnoje Znamia"), Šitkos, Irkutsko sr., RSFSR