LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Biriusa , Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR