LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Safronovka, Taišeto, Irkutsko sr., RSFSR