LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Taljanas , Usolskio, Irkutsko sr., RSFSR