LIETUVOS GYVENTOJŲ TREMTYS IR KALINIMAS
SOVIETŲ SĄJUNGOJE

Bucharova (Vorošilovo kol.), Zalarių, Irkutsko sr., RSFSR